SONATA BIS 12 / NCN

Tytuł projektu: Interferometryczna spektroskopia w bliskiej poczerwieni z równoległą detekcją w dziedzinie Fourierowskiej do nieinwazyjnego monitorowania przepływów krwi w ludzkiej korze mózgowej.

Celem projektu jest opracowanie szybkiego systemu optycznego do nieinwazyjnego ciągłego monitorowania mózgowego przepływu krwi u ludzi in vivo. Aby osiągnąć ten cel, zamierzamy sparaliżować system iNIRS. Zebrane sygnały optyczne będą rejestrowane za pomocą dwuwymiarowej kamery pracującej z ultraszybką częstotliwością odświeżania (~1 MHz). Każdy piksel w zarejestrowanej sekwencji obrazów będzie efektywnie działał jako indywidualny kanał detekcji iNIRS. Przetwarzając sygnały z każdego kanału, a następnie łącząc je, uzyskujemy podobne informacje jak w iNIRS, ale o rzędy wielkości szybciej niż w konwencjonalnym iNIRS.

W ten sposób możemy wyczuć szybkie zmiany przepływu krwi, które mogą być powiązane z aktywacją neuronów. Na podstawie naszej wiedzy, będzie to najszybszy system optyczny do pomiaru mózgowego przepływu krwi u ludzi in vivo.

Nasze wyniki umożliwią ciągłe monitorowanie mózgowego przepływu krwi przy łóżku chorego, co pomoże w leczeniu istotnych chorób mózgu i wspieraniu osób niepełnosprawnych.  Projekt wzmocni katalog polskich osiągnięć w zakresie badań nad czasowo-rozdzielczą optyką dyfuzyjną.

Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 1 884 900 zł.