WEAVE UNISONO / NCN & SNSF

Tytuł projektu: Przestrzenne uwarunkowania oporności na immunoterapię w chorobie nowotworowej

W projekcie przeprowadzimy serię eksperymentów analizujących zmiany komórkowe i transkrypcyjne związane z komórkami immunologicznymi infiltrującymi mikrośrodowisko guza. Projekt ma charakter wysoce interdyscyplinarny, polegający na zastosowaniu metod „omicznych” w profilowaniu pojedynczych komórek i podejść do immunologii systemowej w celu dalszego wyjaśnienia zasad rządzących odpowiedziami immunologicznymi podczas choroby nowotworowej. Ponadto planujemy opracować zestaw narzędzi obliczeniowych, które pozwolą nam lepiej zrozumieć organizację mikrośrodowiska guza pod kątem składu komórkowego, przestrzennego rozmieszczenia komórek i komunikacji pomiędzy nimi.

Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 1 841 460 PLN.