SONATINA 7 / NCN

Tytuł projektu: Hybrydowa rodopsyna jako nowe narzędzie optogenetyczne.

W tym projekcie zamierzamy opracować nowe opsyny o zwiększonej funkcjonalności, aby przywrócić naturalne mechanizmy przetwarzania informacji wzrokowej w zdegenerowanej siatkówce. Proponujemy, że chimeryczne warianty RecRho mogą stanowić nową strategię terapii genowej w chorobach siatkówki. Stawiamy hipotezę, że chimeryczne warianty RecRho wprowadzone do ocalałych populacji komórek w obrębie zdegenerowanej siatkówki mogą być aktywowane przez umiarkowane poziomy światła, przekształcą transdukowane komórki w bezpośrednie detektory światła i przywrócą wysoki poziom widzenia. Wierzymy, że nasze chimeryczne białka oprócz przekształcania transdukowanych komórek w bezpośrednie detektory światła, będą dodatkowo pozytywnie wpływać na strukturę i plastyczność synaptyczną w całej siatkówce. Wykorzystamy zapisy aktywności pojedynczych neuronów i behawioralne zadania rozróżniania wzrokowego, aby oszacować selektywność sieci wzrokowej w odpowiedzi na złożone i poruszające się bodźce. Podejście z wykorzystaniem syntetycznego białka o wielu funkcjach, opartego na szlaku transdukcji mGluR1, nie było wcześniej proponowane i stosowane.

Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 1 229 001 PLN.