Nauka dla Społeczeństwa II / MEiN

Tytuł projektu: Przełomowa metoda profilowania pojedynczych komórek do badań nowotworów

Rozwój terapii celowanych, przyczynił się do zwiększenia skuteczności walki z rakiem, aczkolwiek ich dostępność jest ograniczona, w związku z wysokimi kosztami. Postęp technologiczny i rozwój nowych sposobów leczenia mogą obniżyć nakłady finansowe na onkoterapię, co w dłuższej perspektywie znacząco przyczyni się do zminimalizowania skutków społeczno-ekonomicznych chorób nowotworowych. Kluczowe jest zatem prowadzenie badań nad mechanizmami patogenezy onkologicznej oraz czynnikami decydującymi o skuteczności terapii. Proponowana w niniejszym projekcie metoda multimodalnego sekwencjonowania pojedynczej komórki, pozwoli na badanie indywidualnych różnic w zakresie profilu ekspresji, różnorodności komórek w środowisku guza oraz odpowiedzi układu odpornościowego.

Całkowite dofinansowanie dla tego projektu wynosi 1 678 050 zł.