OPUS 26 / NCN

Tytuł projektu: Wpływ zmodyfikowanej o oleje roślinne diety zachodniej na proces gojenia ran skórnych myszy

Celem projektu jest wykazanie, iż zmiana nawyków żywieniowych polegająca na częściowym zastąpieniu tłuszczów pochodzenia zwierzęcego olejami roślinnymi w spożywanej diecie typu zachodniego usprawnia proces gojenia ran skóry poprzez hamowanie stanu zapalnego wywołanego dietą typu zachodniego oraz przywracanie skórze zdolności do regularnego gojenia naprawczego. Ponadto, przeprowadzona zostanie analiza porównawcza efektywności oddziaływań na skórę pomiędzy dietą bogatą w olej rzepakowy i palmowy.

Uzyskane w projekcie wyniki dostarczą istotnych informacji na temat immunomodulacyjnej roli olejów roślinnych (rzepakowego oraz palmowego) dostarczanych w diecie i ich wpływu na kondycję skóry, a przede wszystkim zdolności naprawcze tej tkanki. Zbadanie interakcji pomiędzy makrofagami i fibroblastami skóry właściwej, określenie znaczenia CD36 jak również wykazanie roli szlaku Wnt/β-kateniana zarówno jako mediatora jak i ścieżki efektorowej tych oddziaływań, mogą mieć istotne znaczenie dla wskazania potencjalnych celów terapii przewlekłych oraz niegojących się ran. Ponadto, biorąc pod uwagę profil kwasów tłuszczowych w testowanych olejach roślinnych zakładamy, iż nasze badania dowiodą korzystniejszego wpływu oleju rzepakowego na kondycję skóry oraz proces gojenia ran, w porównaniu do efektu wywieranego spożywaniem diety opartej na oleju palmowym. W ten sposób uzyskane rezultaty mogą przyczynić się do promowania spożywania żywności produkowanej lokalnie, wszak Polska jest wiodącym producentem oleju rzepakowego w Unii Europejskiej. Wykazując, iż zaproponowana w projekcie zmodyfikowana wersja diety zachodniej ma korzystny wpływ na kondycję skóry i na proces gojenia ran, uzyskane rezultaty wzmocnią rekomendacje dotyczące zastępowania produktów pochodzenia zwierzęcego surowcami roślinnymi w codziennej, zbilansowanej diecie.

Projekt będzie realizowany przez naukowców z ICTER w IChF PAN oraz z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (lider konsorcjum).

Całkowite dofinansowanie dla tego projektu wynosi 3 495 898 PLN (970 510 PLN dla ICTER/IChF PAN jako partnera).