MINIATURA 5 / NCN

Projekt „Monolityczne, obrazujące sondy światłowodowe ze zintegrowanymi soczewkami sferycznymi o różnych współczynnikach załamania światła” otrzymał dofinansowanie z programu Miniatura 5 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 27500 zł.
W ramach przyznanego grantu dr Karnowski będzie badał nowe metody wytwarzania pełnowłóknowych sond obrazowych. Proponowana metoda, jeśli się powiedzie, znajdzie zastosowanie w różnych metodach obrazowania, w tym w optycznej koherentnej tomografii (OCT), obrazowaniu fluorescencyjnym i spektroskopii ramanowskiej.