09.05.2023

Wizyta Dyrektora Optica na Europę – dr Clausa Rolla w ICTER

Dnia 9 maja 2023 r. gościliśmy w ICTER Dyrektora Optica na Europę – dr Clausa Rolla. Była to wspaniała okazja, aby podzielić się z nim osiągnięciami ICTER oraz opowiedzieć szczegółowo o prowadzonych przez nas projektach. Najpierw, podczas początkowej prezentacji dr Andrea Curatolo przedstawił ogólne cele i zakres działania centrum ICTER, opowiedział także ogólnie o pracach badawczych prowadzonych w grupach IDoc i POB. Szczegółowe omówienie prowadzonych projektów miało miejsce podczas zwiedzania laboratoriów. O swoich badaniach dotyczących STOC-T opowiedzieli wtedy Piotr Węgrzyn, Wiktor Kulesza i Maciej Wielgo. Klaudia Nowacka przedstawiła wyniki swoich prac w temacie Dynamicznego rozpraszania światła (DLS) i metodzie Pi-NIRS.Jadwiga Milkiewicz i Karol Karnowski opowiedzieli o skonstruowanym przez siebie (w ramach projektu Imcustomeye) urządzeniu do badania biomechaniki rogówki. Następnie znowu Karol Karnowski razem z Krzysztofem Gromada przedstawili konstruowaną przez nich platformę mikrochirurgii ocznej wspomaganej obrazem. Na koniec Marcin Marzejon przedstawił konstruowane w ICTER systemy fluorescencji wzbudzonej dwoma fotonami dla myszy i ludzi.

W czasie swojej wizyty Dr Claus Roll przedstawił nam najważniejsze obszary działalności OPTICA. Jednym z nich jest działalność Fundacji Optica, której jednym z głównych celów, jak wspomniał dr Roll, jest inspirowanie, wspieranie i mentorowanie studentów i początkujących profesjonalistów, którzy będą przyszłymi twórcami zmian w optyce i fotonice.

Dyrektor Optica szczegółowo przedstawił ofertę stypendiów, staży, grantów i innych działań skierowanych na rozwój kariery młodych ludzi. Szczególnie interesująca dla społeczności ICTER warta uwagi jest oferta stypendialna, którą oferuje OPTICA, m.in. Stypendium Chang Pivoting, w ramach którego osoby mogą ubiegać się o nieograniczone fundusze na realizację nowej pasji związanej z optyką i fotoniką albo Deutsch Fellowship – stypendium realizowane w ramach współpracy z Wellman Center for Photomedicine at Massachusetts General Hospital.

Spotkanie było także okazją do porozmawiania o konferencji CRATER, którą ICTER organizujemy na początku września 2023.

***

Text: dr Katarzyna Wybrańska – Koordynatorka grupy IDoc.

Zdjęcia: dr Karol Karnowski.