12.10.2023

Obchody Światowego Dnia Wzroku 2023 z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej