31.10.2023

Osiągnięcia grupy IDoc w perspektywie trzech lat

06.10.2023

Gdy zapada zmrok, ICTER niesie światło. Przełom w diagnostyce chorób oczu