Laboratorium Obrazowania i Technologii Okulistycznych

Principal Investigator: dr Andrea Curatolo

Laboratorium Obrazowania i Technologii Okulistycznych (IDoc) dąży do badania nowych technik i rozwoju oprzyrządowania w celu odpowiedzi na niezadane dotychczas pytania w naukach o widzeniu i niezaspokojone potrzeby w okulistyce i optometrii.

Członkowie zespołu IDoc wykorzystują swoje doświadczenie i wiedzę z zakresu inżynierii optycznej, obrazowania, fizyki biomedycznej, informatyki i mechatroniki do pracy nad badaniami translacyjnymi oka, współpracując z jednej strony z naukowcami zajmującymi się widzeniem, a z drugiej z okulistami, optometrystami i chirurgami. 

Tematy badawcze laboratorium IDoc mogą być szeroko sklasyfikowane:

- Badania nad nowymi technikami optycznymi, biomechanicznymi i obliczeniowymi dla strukturalnych i funkcjonalnych badań oka.

- Rozwój oprzyrządowania dla przedklinicznej, klinicznej i chirurgicznej opieki nad oczami.

Kontakt

Telefon: +48 609 711 755 Lider: acuratolo@ichf.edu.pl Koordynator: fkowalska@ichf.edu.pl; kwybranska@ichf.edu.pl

Publikacje