30.03.2022

Prof. Krzysztof Palczewski został tegorocznym laureatem Nagrody Goodman and Gilman Award in Receptor Pharmacology

American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) przyznało dr Krzysztofowi Palczewskiemu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine nagrodę Goodman and Gilman Award in Receptor Pharmacology w 2022 roku. Nagroda im. Louisa S. Goodmana i Alfreda Gilmana w dziedzinie farmakologii receptorów została ustanowiona w 1980 roku w celu wyróżnienia i stymulowania wybitnych badań w dziedzinie farmakologii receptorów biologicznych. Badania takie mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów procesów biologicznych i potencjalnie stanowić podstawę do odkrycia leków przydatnych w leczeniu chorób.

Dr Palczewski otrzymuje tę nagrodę w uznaniu jego nowatorskich i odkrywczych badań nad mechanizmami aktywacji receptorów sprzężonych z białkami G, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia struktury receptorów, mechanizmów sygnalizacji, defektów prowadzących do chorób oraz metod leczenia umożliwiających zachowanie wzroku.

Dr Palczewski jest Donal Bren Professor i Distinguished Professor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, posiada Irving H. Leopold Chair of Ophthalmology i jest dyrektorem Center for Translational Vision Research w Gavin Herbert Eye Institute. Doktorat z biochemii uzyskał na Politechnice Wrocławskiej, a staż podoktorski odbył na Uniwersytecie Florydy.

W swoich badaniach dr Palczewski wykorzystuje różne multidyscyplinarne podejścia do badania fototransdukcji i cyklu widzenia, aby scharakteryzować układ wzrokowy w zdrowiu i chorobie. Dążenie do kompleksowego zrozumienia procesów widzenia, w tym ekspresji genów i regulacji transkrypcji, jest niezbędne w walce z defektami genetycznymi, zaburzeniami metabolicznymi i czynnikami środowiskowymi prowadzącymi do ślepoty. Zidentyfikował elementy szlaków sygnałowych układu wzrokowego dzięki ukierunkowanej biologii strukturalnej na różnych poziomach rozdzielczości, uzyskanych za pomocą klasycznej i czasowo rozdzielczej krystalografii, mikroskopii krioelektronowej i komórkowej tomografii krioelektronowej. Dzięki precyzyjnym badaniom strukturalnym i funkcjonalnym uczestniczących komórek siatkówki oraz ich organizacji wewnątrzkomórkowej za pomocą dwufotonowej mikroskopii in vivo i ex vivo, jego praca przyczyniła się do przełomowych osiągnięć w zakresie rozpoznawania zaburzeń biochemicznych w celu wczesnego diagnozowania chorób oczu i stratyfikacji pacjentów w celu odkrycia i zatwierdzenia terapii farmakologicznych oraz zapobiegania chorobom degeneracyjnym siatkówki.

Dr Palczewski jest członkiem ASPET od 2015 roku.

Nagroda zostanie wręczona podczas ASPET Business Meeting and Awards Presentation w trakcie ASPET Annual Meeting at Experimental Biology 2022 w sobotę, 2 kwietnia o godz. 16:30 w Filadelfii. Ponadto, dr Palczewski wygłosi nagrodzony wykład zatytułowany G Protein-coupled Receptor Signaling in Phototransduction na dorocznym spotkaniu w 2022 r. w niedzielę, 3 kwietnia o godz. 13:00 w Filadelfii.

Profesor K. Palczewski jest współzałożycielem ICTER. Serdecznie gratulujemy mu otrzymania tej prestiżowej nagrody.

Źródło: ASPET | The Goodman and Gilman Award in Receptor Pharmacology