mgr Witalis Domitrz

Tytuł naukowy:

Mgr, University of Oxford

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Strategie analizy danych z sekwencjonowania pojedynczej komórki

Researcher's ORCID Id: 0000-0003-1392-5005

Witalis Domitrz ukończył studia licencjackie z informatyki na Uniwersytecie Warszawskim w 2020 roku, a studia magisterskie z matematyki i podstaw informatyki na Uniwersytecie Oksfordzkim w 2021 roku.

Podczas studiów, Witalis zajmował się między innymi uczeniem maszynowym i obliczeniami kwantowymi oraz odbył staże, w czasie których zdobywał doświadczenie zarówno badawcze, jak również deweloperskie.

Jednym z większych dotychczasowych osiągnięć Witalisa było regularne – coroczne otrzymywanie stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów.


Głównym zadaniem Witalisa w Zespole Genomiki Obliczeniowej jest rozwijanie i wdrażanie nowych algorytmów uczenia maszynowego do analizy i wizualizacji wielowymiarowych danych multi-omicznych z pojedynczych komórek.