dr inż. Stefania Robakiewicz

Tytuł naukowy:

Dr, Lille University of Science and Technology

Stanowisko:

Specjalista badacz

Obszary badawcze:

Biologia raka i immunologia

Dr inż. Stefania Robakiewicz jest absolwentką Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas studiów licencjackich odbyła 6-cio miesięczny staż w Wageningen University & Research Centre. Podczas studiów magisterskich zaproponowano jej kolejne 6-cio miesięczne praktyki na Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Université). Stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej i biochemii uzyskała na Université de Lille Faculté des Sciences et Technologies w 2020 roku. Stefania Robakiewicz jest współautorką 6 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych (Scopus preview – Robakiewicz, Stefania – Author details – Scopus).

Głównym zadaniem dr Stefanii Robakiewicz w Zespole Genomiki Obliczeniowej jest udział w konstuowaniu genetycznie modyfikowanych linii komórkowych do badania biologii raka oka na poziomie pojedynczej komórki.