Andrew Dick, Profesor

Opis

Andrew D. Dick F. Med. Sci.

Dyrektor Instytutu Okulistyki UCL

Duke Elder Professor of Ophthalmology, UCL Institute of Ophthalmology. Londyn, Wielka Brytania

Profesor okulistyki, Uniwersytet w Bristolu, Wielka Brytania

Współkieruje Narodowym Instytutem Zdrowia ds. Badań Biomedycznych (National Health Institute for Research Biomedical Research Centre), przy Moorfields Eye Hospital i UCL-Institute of Ophthalmology, Londyn.

Profesor Andrew Dick uzyskał kwalifikacje medyczne, a także stopień naukowy w dziedzinie biochemii (BSc (Hons)) na Uniwersytecie Londyńskim, a podczas swojej edukacji medycznej spędził czas jako sponsorowany przez MRC współpracownik badawczy w dziedzinie biochemii u profesora Colemana w Yale. Po przeszkoleniu w zakresie chorób wewnętrznych i MRCP rozpoczął rezydenturę okulistyczną i uzyskał stopień naukowy w zakresie immunologii w 1993 roku na Uniwersytecie w Aberdeen u profesora Johna Forrestera. Johna Forrestera. W ramach stypendium MRC Post Doctoral Travelling Fellowship pracował z Jonem Sedgwickiem w Centenary Institute of Cancer Medicine and Cell Biology w Sydney w Australii. Jego doświadczenie kliniczne obejmuje zapalne choroby oczu, medyczne i chirurgiczne siatkówki.

Jego badania obejmują badania podstawowe i translacyjne, które prowadzą do wczesnych faz badań nad zapaleniem związanym z autozapaleniem, autoimmunologicznymi i degeneracyjnymi chorobami siatkówki, jak również randomizowane badania kontrolne nad terapią immunomodulacyjną w zapaleniu błony naczyniowej oka. Profesor Dick został mianowany Członkiem Akademii Nauk Medycznych (UK) w 2007 roku za znaczący wkład w badania i stypendia w medycynie oraz otrzymał doroczną nagrodę Alcon Research Institute w 2011 roku.

Zanim został dyrektorem UCL-Institute of Ophthalmology, był dyrektorem ds. badań na Wydziale Medycyny i Stomatologii Uniwersytetu w Bristolu. Wcześniej był redaktorem British Journal of Ophthalmology, prezesem European Vision and Eye Research (EVER), mistrzem Oxford Ophthalmological Congress i wiceprezesem ARVO.