mgr inż. Bartłomiej Piotrowski

Stanowisko:

PhD Student

Obszary badawcze:

Machine Vision, Mechatronics

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-2867-8695
Opis

Doktorant w dziedzinie wizji maszynowej i mechatroniki, opracowuje algorytmy przetwarzania obrazu i wizualizacji w czasie rzeczywistym do śledzenia narzędzi chirurgicznych w celu prowadzenia obrazu w chirurgii okulistycznej. Opracowuje również strategię sterowania ruchem dla optymalnego ustawienia platformy pozycjonującej dla małych zwierząt w prototypie optoretinografu przedklinicznego.