mgr Piotr Rutkowski

Tytuł naukowy:

Mgr, Uniwersytet Warszawski

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-8009-0816

Piotr ukończył studia licencjackie w 2019, a magisterskie w 2021 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Równolegle do studiów Piotr był zaangażowany w projekty komercyjne dotyczące: analizy obrazów ludzkich twarzy (rozpoznawanie twarzy i emocji) oraz optymalnych strategii uczenia się użytkowników pewnej aplikacji edukacyjnej.

Piotr jest zainteresowany różnymi gałęziami uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, i ich zastosowaniami w medycynie.

Najważniejszym dotychczasowym edukacyjnym/naukowym osiągnięciem Piotra jest Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie w roku 2020/2021 przyznawane przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym zadaniem Piotra w Zespole Genomiki Obliczeniowej jest rozwijanie i implementowanie nowych algorytmów uczenia maszynowego do analizy i wizualizacji wielowymiarowych danych multi-omicznych z pojedynczych komórek.