mgr Nelam Kumar

Tytuł naukowy:

Mgr Farmacji

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

oczyszczanie białka, cykle guanylowe siatkówki i ich modulatory

Ukończył studia magisterskie (Farmacja) w zakresie biotechnologii w National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), w Indiach. Podczas pracy magisterskiej pracował nad interakcjami patogenów żywiciela (M.tb). Później dołączył do grupy dr R. Ravishankara w CSIR-CDRI, Indie, gdzie po raz pierwszy został wprowadzony do biologii strukturalnej. Biologia strukturalna całkowicie zmieniła jego fascynację badawczą w pasję. Teraz realizuje doktorat w ICTER. Podczas studiów doktoranckich będzie badał złożoność strukturalną guanylowych cyklaz siatkówki i ich modulatorów w celu lepszego zrozumienia chorób oczu.