mgr inż. Lucyna Piórkowska

Tytuł naukowy:

Stopień magistra inżyniera, Politechnika Warszawska, praca mgr w ICTER

Stanowisko:

Doktorantka

Obszary badawcze:

Biologia molekularna i genetyka

Opis

Stopień inżyniera na kierunku Biotechnologia uzyskała na Politechnice Warszawskiej. Jej praca dyplomowa dotyczyła nadprodukcji i oczyszczania białka Tup1 (globalnego korepresora transkrypcji u Saccharomyces cerevisiae) w komórkach mikroorganizmów. Otrzymała stypendium Rektora PW w roku akademickim 2021/2022. Tytuł magistra uzyskała na kierunku Biotechnologia Chemiczna – Leki i Kosmetyki, a pracę magisterską pt. „Opracowanie nowej metody pseudotypowania zmodyfikowanego wirusa wścieklizny” zrealizowała w ICTER. Obecnie przygotowuje doktorat w grupie Andrzeja Foika, gdzie koncentruje się na opracowywaniu zbioru zmodyfikowanych wirusów wścieklizny specyficznych dla różnych typów komórek siatkówki.