mgr inż. Łukasz Olejnik

Tytuł naukowy:

Łukasz Olejnik uzyskał tytuł magistra inżyniera biotechnologii medycznej i środowiskowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Politechnice Łódzkiej.

Stanowisko:

Specjalista Techniczny

Mgr Łukasz Olejnik pracował w Dystrogen Therapeutics Technology Polska w zakresie terapii komórkowych oraz odbył staże zagraniczne na University of Natural Resources and Life Sciences w Austrii oraz Tomas Bata University w Zlinie w Czechach.

Interesuje się wykorzystaniem biologii molekularnej w medycynie oraz diagnostyką molekularną. Pracę na stanowisku asystenta naukowego w grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej rozpoczął w styczniu, 2023 roku.