Karl-Wilhelm Koch, Profesor

Opis

Karl-Wilhelm Koch jest od 2004 roku profesorem W3 biochemii na Uniwersytecie w Oldenburgu, w Niemczech, od 2013 roku pracuje na Katedrze Neuronauki, a w latach 2004-2012 w Instytucie Biologii i Nauk o Środowisku. W latach 1993 do 2004 był PD Dr. w Instytucie Biologicznego Przetwarzania Informacji w Centrum Badawczym Jülich, Niemcy, oraz był wykładowcą na Uniwersytecie w Kolonii, Niemcy. Od 1988 do 2004 roku był starszym naukowcem i kierownikiem laboratorium biochemii w Instytucie Biologicznego Przetwarzania Informacji w Centrum Badawczym Jülich, Niemcy. W latach 1987-1988 Prof. Koch był Postdoctoral fellow w Department of Cell Biology, Stanford University, California, USA ( Laboratorium Prof. Dr. Luberta Stryera). W 1986 r. ukończył studia jako Dr. rer. nat. w Biochemii (summa cum laude), University of Osnabrück, pod kierunkiem Prof. Dr. U. Benjamina Kauppa (University of Osnabrück, Niemcy, Department of Biophysics; Chair: Prof. Dr Wolfgang Junge). W 1993 r. prof. Koch uzyskał habilitację (venia legendi) w zakresie biochemii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Kolonii, w Niemczech. Jego mentorem był Prof. Dr. U. Benjamin Kaupp (Dyrektor Instytutu Biologicznego Przetwarzania Informacji, Centrum Badawcze Jülich, Niemcy).