dr Julita Machlowska

Tytuł naukowy:

Dr, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie pojedynczych komórek (RNA i ATAC)

Dr. Julita Machlowska uzyskała stopień magistra biotechnologii w 2010 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a stopień doktora nauk medycznych w 2020 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W latach 2012-2017 pracowała w Center for Medical Genomics – OMICRON, gdzie dalej rozwijała swoje kompetencje w zakresie sekwencjonowania następnej generacji.

Dr. Machlowska jest współautorką 4 prac przeglądowych oraz 7 prac oryginalnych (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57073862000).

Głównym zadaniem dr Machlowskiej w Zespole Genomiki Obliczeniowej jest przeprowadzenie wysokoprzepustowego sekwencjonowania (RNA i ATAC) w celu wyjaśnienia fundamentalnych zagadnień w badaniach oka.