dr Joanna Krwawicz

Tytuł naukowy:

Mikrobiologia i Biotechnologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii w Instytucie Biochemii i Biofizyki (IBB) Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie.

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Obszary badawcze:

Biochemiczna i biofizyczna charakterystyka białek

Opis