dr n. med. Piotr Chaniecki

Tytuł naukowy:

W 1996 roku ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Po ukończeniu studiów pełnił funkcję lekarza na okrętach Polskiej Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2017 roku obronił z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pracę doktorską, pt. „Zmiany zawartości wybranych biopierwiastków w zmętniałej soczewce oka u pacjentów z jaskrą i cukrzycą”.

Stanowisko:

Konsultant Zarządu ds. Okulistyki

Opis

Dr Piotr Chaniecki obecnie pełni funkcję głównego chirurga w Ośrodku Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego w Krakowie.

W latach 2010-2020 pełnił funkcję Ordynatora Klinicznego Oddziału Okulistycznego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, w latach  2020-2023 był kierownikiem Oddziału okulistycznego szpitala im. PCK w Gdyni.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w chirurgii oka. Specjalizuje się  w chirurgii przedniego odcinka oka oraz chirurgii siatkówki.  W zeszłym roku wykonał ponad 2000 operacji. 

Dr P. Chaniecki jest autorem unikalnej techniki operacyjnej wymiany soczewek wewnątrzgałkowych, wyróżnionej jako najlepsza technika operacyjna 2019 roku przez amerykańskie czasopismo okulistyczne Cataract & Refractive Surgery Today.

W 2016 roku otrzymał nagrodę dla najlepszej pracy naukowej ”Composition of phacoemulsificated human lenses analyzed by infrared spectroscopy”, przyznaną przez European Association for Vision and Eye Research.

Jego głównym tematem zawodowych zainteresowań jest chirurgia przedniego i tylnego odcinka oka oraz zachowawcze leczenie zespołu suchego oka. Prowadzi pracę naukową i dydaktyczną w zakresie implantów wewnątrzgałkowych we współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie. Współpracuje też z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, badając strukturę biochemiczną soczewek. Jest autorem i współautorem licznych wystąpień i publikacji naukowych w kraju i zagranicą. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych szkoleniach i konferencjach, niejednokrotnie w charakterze wykładowcy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Biomateriałów.

W maju 2023 r. dr Piotr Chaniecki objął funkcję Konsultanta Zarządu ds. Okulistyki w ICTER.

Strona internetowa: www.okulista.com.pl

Kanał na Youtube: Okulista2000