dr Anna Przybyło-Józefowicz

Tytuł naukowy:

Doktorat z Nauk Politycznych na Uniwersytecie Belgrano (Universidad de Belgrano) w Buenos Aires, Argentynie

Stanowisko:

Wicedyrektor ds. współpracy międzynarodowej

Opis

Dr Anna Przybyło-Józefowicz posiada 18-letnie doświadczenie międzynarodowe zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, z różnorodnym doświadczeniem jako dyplomata, manager, doradca, tłumacz, pisarz i wykładowca uniwersytecki. Kierowała Wydziałem Polityczno-Ekonomicznym w Ambasadzie RP w Brazylii, działając jako koordynator krajowych misji handlowych i naukowych przy Delegaturze UE w Brazylii, a także pełniła funkcję Wicekonsula w Ambasadzie RP w Argentynie.

Uzyskała tytuł magistra filologii francuskiej na Uniwersytecie Alberty w Kanadzie oraz tytuł doktora nauk politycznych ze specjalizacją komunikacja na Uniwersytecie Belgrano w Buenos Aires. Dr Przybyło-Józefowicz była również tłumaczem egzaminów Red Seal dla rządu prowincji Alberta w Kanadzie oraz lektorem językowym na University of Alberta. Opublikowała artykuły naukowe i nowelę w Hiszpanii, pracowała jako felietonistka i należała do Rotary Club Ciudad CABA w Argentynie. Anna Przybyło-Józefowicz posługuje się biegle językiem hiszpańskim, francuskim, portugalskim i angielskim. Obecnie zarządza komunikacją i PR dla ICTER i Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.