mgr Bartosz Banasik

Tytuł naukowy:

Mgr, Politechnika Wrocławska

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Skalowalne narzędzia bioinformatyczne, programowanie, analiza, uczenie maszynowe

Researcher's ORCID Id: 0000-0003-2845-0751

Bartosz ukończył studia licencjackie Informatyka w 2019, a magisterskie Analityka Big Data w 2020 r. na Politechnice Wrocławskiej.

Podczas studiów magisterskich Bartosz rozpoczął pracę w Dolby Laboratories na stanowisku Inżyniera wydania kompilacji, odpowiedzialnym za automatyzację systemów przetwarzania potokowego wspierającego statyczne i dynamiczne maszyny wirtualne, z których część znajdowała się w chmurze.

Najważniejszym dotychczasowym edukacyjnym/naukowym osiągnięciem Bartosza jest stypendium Rektora oraz “Wyróżnienie Dziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki“ za bardzo dobre wyniki akademickie.

Rola Bartosza w Zespole Genomiki Obliczeniowej polega na rozwijaniu i stosowaniu nowych skalowalnych narzędzi bioinformatycznych, programów, oraz algorytmów do uczenia maszynowego umożliwiających procesowanie złożonych danych z analiz genomicznych pojedynczych komórek.