Barbara Wendołowska

Tytuł naukowy:

Magister Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Stanowisko:

Specjalista ds. zakupów

Opis

Specjalista ds. zakupów z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w pracy w dziale zakupów, logistyki i finansów. Mocne strony to łączenie wiedzy z zakresu transakcji import – export, transakcji trójstronnych i łańcuchowych ściśle związanych z przepisami celnymi, Ustawą o VAT, z wiedzą dotyczącą wytycznych dla momentu powstania obowiązku podatkowego oraz kompletacji dokumentacji niezbędnej do zastosowania odpowiednich stawek VAT.

Przez wiele lat zarządzała procesami zakupowo-logistycznymi w pełnym zakresie, od zamówienia po dostawę i sprzedaż towarów. Realizowała międzynarodowe kontrakty import – eksport, koordynowała transakcje międzynarodowe, trójstronne i łańcuchowe. Ściśle współpracowała z działami sprzedaży, księgowym, prawnym, IT, łącząc wymagania wielu stron zaangażowanych w realizację projektów. W latach 2018-2019 była odpowiedzialna za wdrożenie SAP ByD w międzynarodowej organizacji w zakresie panelu zakup-magazyn-sprzedaż.

Od 2020 prowadzi procedury zakupowe dla Międzynarodowego Centrum Badań Oka. Posiada wiedzę z zakresu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów w projektach finansowanych z funduszy unijnych POIR, FENG, KPO, jak i krajowych ABM, NCBR. Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów zakupowych zgodnie z Prawem Zakupów Publicznych.

Prywatnie sportowiec amator. Triathlonistka.

Z wykształcenia magister psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie studiuje Zarządzanie Projektami na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikat EY Kierownika projektów B+R.