Barbara Wendołowska

Tytuł naukowy:

Magister Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Stanowisko:

Specjalista ds. zakupów

Opis

Specjalista ds. zakupów z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w pracy w dziale logistyki, w dziale finansowym oraz w dziale zakupów. Mocne strony to łączenie wiedzy z zakresu transakcji import – export, transakcji trójstronnych i łańcuchowych ściśle związanych z przepisami celnymi, Ustawą o VAT, z wiedzą dotyczącą wytycznych dla momentu powstania obowiązku podatkowego oraz kompletacji dokumentacji niezbędnej do zastosowania odpowiednich stawek VAT. Praca w dziale zakupów pozwoliła na rozwijanie kompetencji z zakresu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sprawozdawczości kosztów w programach unijnych POIR oraz doskonalenie umiejętności realizacji wytycznych kwalifikowalności kosztów zgodnie z odpowiednimi Przewodnikami dot. danego projektu. Koordynuje zakupy dla 5 zespołów badawczych Międzynarodowego Centrum Badań Oka. Z wykształcenia mgr psychologii. Prywatnie sportowiec amator. Triathlonistka. Plan na przyszłość – rozwijanie umiejętności prowadzenia dużych projektów. Ukończenie dystansu pełnego IRONMANa.