mgr Anna Pawlus

Tytuł naukowy:

MBA – Porto Business School, Portugalia

Stanowisko:

Dyrektor Zarządzająca

Opis

Anna Pawlus jest związana ze środowiskiem optyki i fotoniki od 2016 r., rozpoczynając swoją przygodę jako koordynator grupy badawczej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, gdzie m.in. zarządzała grantami finansowanymi przez FNP, NCN i Komisję Europejską oraz organizowała wydarzenia naukowe.

Anna uzyskała tytuł magistra inżyniera Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz ukończyła program International MBA w Porto Business School w Portugalii. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Biurze Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Porto oraz w IBM Global Delivery Centre we Wrocławiu.

W 2011 r. wzięła udział w projekcie organizowanym przez amerykańską organizację non-profit TechnoServe w Afryce (Mozambik), gdzie pracowała w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Przed dołączeniem do Instytutu Chemii Fizycznej PAN pracowała w Sociedade Portuguesa de Inovação w Portugalii jako konsultant, gdzie zarządzała projektami międzynarodowymi oraz pracowała nad wnioskami do programów Horyzont 2020 i ERASMUS+. 

Anna udziela się jako wolontariusz akcji wspierających równouprawnienie, promowanie wielokulturowości i dokształcanie osób starszych. Bierze również aktywny udział w popularyzacji nauki oraz kształtowaniu i usprawnianiu kanałów komunikacji dla instytucji naukowych.