mgr Łukasz Olejnik

Tytuł naukowy:

Łukasz Olejnik uzyskał tytuł magistra biotechnologii medycznej i środowiskowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Politechnice Łódzkiej.

Opis

Mgr Łukasz Olejnik pracował w Dystrogen Therapeutics Technology Polska w zakresie terapii komórkowych oraz odbył staże zagraniczne na University of Natural Resources and Life Sciences w Austrii oraz Tomas Bata University w Zlinie w Czechach.

Interesuje się wykorzystaniem biologii molekularnej w medycynie oraz diagnostyką molekularną. Pracę na stanowisku asystenta naukowego w grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej rozpoczął w styczniu, 2023 roku.

dr Damian Panas

Tytuł naukowy:

Dr Damian Panas jest absolwentem matematyki stosowanej Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obszary badawcze:

modelowanie matematyczne, uczenie maszynowe, biologia obliczeniowa oraz analizy danych wysokoprzepustowych

Researcher's ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-2181-2414
Opis

W latach 2017-2021 dr Panas był pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Informatyki Radiologicznej i Statystyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie w latach 2021-2022 pracował jako bioinformatyk i analityk danych w Laboratorium Biologii Molekularnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Do głównych zadań dr Damiana Panasa w Zespole Genomiki Obliczeniowej, gdzie obecnie pracuje na stanowisku Specjalisty Technicznego w ICTER, należy tworzenie i wdrażanie nowych algorytmów obliczeniowych do zastosowania w wielowymiarowych analizach danych sekwencjonowania pojedynczych komórek oraz nadzór nad infrastrukturą obliczeniową.

Marta Nowak

Stanowisko:

Opiekun zwierząt

Obszary badawcze:

Animals

Opis

Opiekun zwierząt – sprawuje codzienną opiekę nad zwierzętami.

dr inż. Stefania Robakiewicz

Tytuł naukowy:

Dr, Lille University of Science and Technology

Stanowisko:

Specjalista badacz

Obszary badawcze:

Biologia raka i immunologia

Dr inż. Stefania Robakiewicz jest absolwentką Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas studiów licencjackich odbyła 6-cio miesięczny staż w Wageningen University & Research Centre. Podczas studiów magisterskich zaproponowano jej kolejne 6-cio miesięczne praktyki na Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Université). Stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej i biochemii uzyskała na Université de Lille Faculté des Sciences et Technologies w 2020 roku. Stefania Robakiewicz jest współautorką 6 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych (Scopus preview – Robakiewicz, Stefania – Author details – Scopus).

Głównym zadaniem dr Stefanii Robakiewicz w Zespole Genomiki Obliczeniowej jest udział w konstuowaniu genetycznie modyfikowanych linii komórkowych do badania biologii raka oka na poziomie pojedynczej komórki.

mgr Maciej Wielgo

Tytuł naukowy:

Student Doktorant (2014 –2021), Politechnika Warszawska
Magister, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Inżynier przetwarzania obrazu

Obszary badawcze:

cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-6523-1270
Opis

Obecnie jest w trakcie finalizowania pracy doktorskiej na Politechnice Warszawskiej. Posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie telekomunikacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują obrazowanie za pomocą radaru z syntezą apertury (SAR), detekcję ściśniętą oraz uczenie maszynowe w rozpoznawaniu celów niewspółpracujących. Brał udział w wielu konferencjach związanych z technologią radarową, prezentując również wyniki swoich badań. Zdobył doświadczenie w kilku projektach badawczo-rozwojowych, opracowując najnowocześniejsze eksperymentalne demonstratory systemów radarowych, prototypując algorytmy i tworząc oprogramowanie. W ICTER zajmuje się implementacją algorytmów do obrazowania metodą optycznej koherentnej tomografii (OCT).

Anna Zajfert

Stanowisko:

Lekarz weterynarii

Obszary badawcze:

Zdrowie i pielęgnacja zwierząt

Opis

Lekarz weterynarii – czuwa nad stanem zdrowia naszych zwierząt, pełni również rolę doradczą w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków utrzymywania zwierząt.

mgr inż. Krzysztof Gromada

Tytuł naukowy:

Magister Robotyki, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

Stanowisko:

Inżynier oprogramowania

Obszary badawcze:

inżynieria oprogramowania, robotyka, elektronika

Researcher's ORCID Id: 0000-0003-3125-7661
Opis

Krzysztof Gromada uzyskał tytuł inżyniera i magistra robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Prowadzi także badania związane z doktoratem na temat przetwarzania obrazów radarów z syntetyczną aperturą i nawigacji bezzałogowych statków powietrznych.

Jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe związane są z rozwojem systemu BSP PGZ-19R „Orlik”, projektowaniem mobilnego robota domowego nowej generacji, oraz współtworzeniem systemów metrologii bezpieczeństwa dla samochodów Porsche Taycan.

W wolnym czasie Krzysztof uprawia akrobatykę, buduje gitary, zajmuje się rękodziełem (część projektów dostępna jest na kanale YouTube) oraz gra w gry komputerowe.

Krzysztof dołączył do Zespołu IDoc na stanowisko inżyniera oprogramowania w kwietniu 2022 roku. Do jego głównych zadań należą:

– Rozwój architektury i oprogramowania w projekcie IDoc,

– Przygotowywanie logiki sterowania robotem, przetwarzania sygnałów i wprowadzenie systemu widzenia maszynowego (z rozwiązaniami AI)

– Ogólne wsparcie projektu w zakresie robotyki.

Kanał Youtube: https://www.youtube.com/@madrobotchris

dr inż. Marcin Marzejon

Tytuł naukowy:

Stopnie naukowe: Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, Politechnika Gdańska (2017). Doktorat z automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych na Politechnice Gdańskiej (2022).

Stanowisko:

Specjalista techniczny

Obszary badawcze:

optyka, optoelektronika, nauki o widzeniu, psychofizyka

Jestem inżynierem doświadczonym w optyce i biofotonice dla zastosowań biomedycznych i przemysłowych. Łączę umiejętności optyczne, programistyczne i analityczne w celu opracowania nowych narzędzi diagnostycznych do wczesnego wykrywania chorób oczu.