mgr Krzysztof Gromada

Tytuł naukowy:

Magister Robotyki, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

Stanowisko:

Inżynier oprogramowania

Obszary badawcze:

inżynieria oprogramowania, robotyka, elektronika

Researcher's ORCID Id: 0000-0003-3125-7661
Opis

Krzysztof Gromada uzyskał tytuł licencjata i magistra robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Jest również doktorantem na kierunku Robotyka (AEE) na Politechnice Warszawskiej.
Jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe to m.in.

– Opracowanie systemu bezzałogowego statku powietrznego PGZ-19R „Orlik”.

– Budowa modelu sztucznego serca z zastosowaniem lewitacji magnetyczno-hydraulicznej

– Współtworzenie systemu metrologicznego Porsche Taycan.

W wolnym czasie Krzysztof uprawia akrobatykę, robi gitary, zajmuje się rękodziełem oraz gra w gry na PC.

Krzysztof dołączył do Zespołu IDoc na stanowisko inżyniera oprogramowania w kwietniu 2022 roku. Do jego głównych zadań należą:

– Architektura i rozwój oprogramowania w projekcie IDoc,

– Widzenie komputerowe i projektowanie klasycznych algorytmów, oraz

– Wsparcie projektu w zakresie robotyki.

mgr Jadwiga Milkiewicz

Tytuł naukowy:

Magister Chemii ( University of Leeds, Akademia Jan Długosza)

Stanowisko:

Research Assistant

Obszary badawcze:

inżynieria optyczna, spektroskopia femtosekundowa, procesy wielofotonowe, fluorescencja

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-1789-2266

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie chemii. Przez większość swojej kariery zawodowej pracowała nad rozwijaniem i wykorzystywaniem układów służących do badań spektroskopowych, takich jak obrazowanie jonów w komorze próżniowej, czy ultraszybkie zaniki fluorescencji w roztworach ciekłych .

Dołączyła do Physical Optics and Biophotonics Group w 2019 roku, aby pracować nad rozwojem pionierskiej techniki oftalmoskopowej obrazującej autofluorescencję siatkówki ludzkiego oka, wzbudzaną dwufotonowo. Obecnie jej główna uwaga skupia się na budowie innowacyjnego urządzenia, które posłuży do badania deformacji rogówki indukowanej podmuchem powietrza.

mgr inż. Klaudia Nowacka

Tytuł naukowy:

magister inżynier, Politechnika Wrocławska

Obszary badawcze:

tomografia optyczna OCT, dynamiczne rozpraszanie światła, nieciągłości optyczne

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-7591-470X
Opis

Tytuł magistra inżyniera optyki i fotoniki uzyskała na Politechnice Wrocławskiej. Jej praca dyplomowa dotyczyła generacji struktur złożonych z wirami optycznymi przy wykorzystaniu przestrzennych modulatorów światła. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie w ICTER, gdzie skupia się na zastosowaniu dynamicznych rozpraszaczy światła w celu poprawy rozdzielczości w obrazowaniu OCT.

Marta Nowak

Stanowisko:

Opiekun zwierząt

Obszary badawcze:

Animals

Opis

Opiekun zwierząt – sprawuje codzienną opiekę nad zwierzętami.

dr Mounika Rapolu

Tytuł naukowy:

Doktorat w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Magister, Uniwersytet w Hyderabad, Indie

Stanowisko:

Specjalista

Obszary badawcze:

Biofotonika i obrazowanie optyczne In-vivo Obrazowanie mózgu i oka, OCT, Biomarkery obrazowania, przetwarzanie sygnału, przetwarzanie i analiza danych, algorytmy korekcji ruchu, Angiografia.

Researcher's ORCID Id: 0000-0003-3892-1705
Opis

Pracuje w dziedzinie biofotoniki i obrazowania optycznego. Projektuje narzędzia diagnostyczne do badania biomarkerów architektury i funkcji oka i mózgu oraz do zastosowania w diagnostyce i terapii długoterminowej chorób oczu. Rozwija również nowe metody obrazowania i charakterystyki ludzkiej siatkówki in vivo.

dr inż. Stefania Robakiewicz

Tytuł naukowy:

Dr, Lille University of Science and Technology

Stanowisko:

Specjalista badacz

Obszary badawcze:

Biologia raka i immunologia

Dr inż. Stefania Robakiewicz jest absolwentką Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas studiów licencjackich odbyła 6-cio miesięczny staż w Wageningen University & Research Centre. Podczas studiów magisterskich zaproponowano jej kolejne 6-cio miesięczne praktyki na Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Université). Stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej i biochemii uzyskała na Université de Lille Faculté des Sciences et Technologies w 2020 roku. Stefania Robakiewicz jest współautorką 6 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych (Scopus preview – Robakiewicz, Stefania – Author details – Scopus).

Głównym zadaniem dr Stefanii Robakiewicz w Zespole Genomiki Obliczeniowej jest udział w konstuowaniu genetycznie modyfikowanych linii komórkowych do badania biologii raka oka na poziomie pojedynczej komórki.

mgr Maciej Wielgo

Tytuł naukowy:

Student Doktorant (2014 –2021), Politechnika Warszawska
Magister, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Inżynier przetwarzania obrazu

Obszary badawcze:

cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-6523-1270
Opis

Obecnie jest w trakcie finalizowania pracy doktorskiej na Politechnice Warszawskiej. Posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie telekomunikacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują obrazowanie za pomocą radaru z syntezą apertury (SAR), detekcję ściśniętą oraz uczenie maszynowe w rozpoznawaniu celów niewspółpracujących. Brał udział w wielu konferencjach związanych z technologią radarową, prezentując również wyniki swoich badań. Zdobył doświadczenie w kilku projektach badawczo-rozwojowych, opracowując najnowocześniejsze eksperymentalne demonstratory systemów radarowych, prototypując algorytmy i tworząc oprogramowanie. W ICTER zajmuje się implementacją algorytmów do obrazowania metodą optycznej koherentnej tomografii (OCT).

Anna Zajfert

Stanowisko:

Lekarz weterynarii

Obszary badawcze:

Zdrowie i pielęgnacja zwierząt

Opis

Lekarz weterynarii – czuwa nad stanem zdrowia naszych zwierząt, pełni również rolę doradczą w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków utrzymywania zwierząt.