mgr inż. Krzysztof Gromada

Tytuł naukowy:

Magister Robotyki, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

Stanowisko:

Architekt Oprogramowania Robotycznego

Obszary badawcze:

inżynieria oprogramowania, robotyka, elektronika

Researcher's ORCID Id: 0000-0003-3125-7661

Krzysztof Gromada uzyskał tytuł inżyniera i magistra robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Prowadzi także badania związane z doktoratem na temat przetwarzania obrazów radarów z syntetyczną aperturą i nawigacji bezzałogowych statków powietrznych.

Jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe związane są z rozwojem systemu BSP PGZ-19R „Orlik”, projektowaniem mobilnego robota domowego nowej generacji, oraz współtworzeniem systemów metrologii bezpieczeństwa dla samochodów Porsche Taycan.

W wolnym czasie Krzysztof uprawia akrobatykę, buduje gitary, zajmuje się rękodziełem (część projektów dostępna jest na kanale YouTube) oraz gra w gry komputerowe.

Krzysztof dołączył do Zespołu IDoc na stanowisko architekta oprogramowania robotycznego w kwietniu 2022 roku. Do jego głównych zadań należą:

– Rozwój architektury i oprogramowania w projekcie IDoc,

– Przygotowywanie logiki sterowania robotem, przetwarzania sygnałów i wprowadzenie systemu widzenia maszynowego (z rozwiązaniami AI)

– Ogólne wsparcie projektu w zakresie robotyki.

Kanał Youtube: https://www.youtube.com/@madrobotchris

mgr Jadwiga Milkiewicz

Tytuł naukowy:

Magister Chemii (University of Leeds, Akademia Jan Długosza)

Stanowisko:

Specjalista

Obszary badawcze:

inżynieria optyczna, spektroskopia femtosekundowa, procesy wielofotonowe, fluorescencja

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-1789-2266

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie chemii. Przez większość swojej kariery zawodowej pracowała nad rozwijaniem i wykorzystywaniem układów służących do badań spektroskopowych, takich jak ultraszybkie zaniki fluorescencji w roztworach ciekłych, czy obrazowanie jonów w komorze próżniowej.

Dołączyła do zespołu Optyki Fizycznej i Biofotoniki IChF PAN w 2019 roku, aby pracować nad rozwojem pionierskiej techniki oftalmoskopowej obrazującej autofluorescencję siatkówki ludzkiego oka, wzbudzaną dwufotonowo. Obecnie jest członkiem zespołu Obrazowania i Technologii Okulistycznych, a jej główna uwaga skupia się na budowie innowacyjnego urządzenia, które posłuży do szybkiego badania przesiewowego w diagnostyce stożka rogówki we wczesnym stadium.

Marta Nowak

Stanowisko:

Opiekun zwierząt

Obszary badawcze:

Animals

Opis

Opiekun zwierząt – sprawuje codzienną opiekę nad zwierzętami.

mgr inż. Łukasz Olejnik

Tytuł naukowy:

Łukasz Olejnik uzyskał tytuł magistra inżyniera biotechnologii medycznej i środowiskowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Politechnice Łódzkiej.

Stanowisko:

Specjalista Techniczny

Mgr Łukasz Olejnik pracował w Dystrogen Therapeutics Technology Polska w zakresie terapii komórkowych oraz odbył staże zagraniczne na University of Natural Resources and Life Sciences w Austrii oraz Tomas Bata University w Zlinie w Czechach.

Interesuje się wykorzystaniem biologii molekularnej w medycynie oraz diagnostyką molekularną. Pracę na stanowisku asystenta naukowego w grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej rozpoczął w styczniu, 2023 roku.

dr Damian Panas

Tytuł naukowy:

Dr Damian Panas jest absolwentem matematyki stosowanej Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obszary badawcze:

modelowanie matematyczne, uczenie maszynowe, biologia obliczeniowa oraz analizy danych wysokoprzepustowych

Researcher's ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-2181-2414

W latach 2017-2021 dr Panas był pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Informatyki Radiologicznej i Statystyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie w latach 2021-2022 pracował jako bioinformatyk i analityk danych w Laboratorium Biologii Molekularnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Do głównych zadań dr Damiana Panasa w Zespole Genomiki Obliczeniowej, gdzie obecnie pracuje na stanowisku Specjalisty Technicznego w ICTER, należy tworzenie i wdrażanie nowych algorytmów obliczeniowych do zastosowania w wielowymiarowych analizach danych sekwencjonowania pojedynczych komórek oraz nadzór nad infrastrukturą obliczeniową.

mgr inż. Tomasz Piesio

Tytuł naukowy:

Tytuł inżyniera i magistra robotyki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska.

Stanowisko:

Programista / Inżynier wsparcia

Opis

Tomasz Piesio uzyskał tytuł inżyniera i magistra robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Karierę zawodową rozpoczął w globalnej firmie z branży automatyki przemysłowej, gdzie jego praca koncentrowała się na dostarczaniu customowych rozwiązań dla klientów. Był odpowiedzialny za projektowanie, modelowanie 3D i drukowanie części prototypowych, programowanie sterowników przemysłowych i robotycznych, uruchamianie aplikacji robotycznych, rozwój oprogramowania wewnętrznego, w tym wykorzystującego technologie oparte na chmurze oraz doradztwo w projektach zorientowanych na uczenie maszynowe.

Później zmienił zakres swojej działalności na profesjonalne IT, zajmując stanowisko Data Engineer w globalnej firmie reasekuracyjnej, gdzie odpowiadał za rozwój i utrzymanie rozwiązań, które dostarczają dane z różnych źródeł dla zespołów analitycznych.

Tomasz dołączył do zespołu IDoc w lutym 2023 roku na stanowisku programisty / inżyniera wsparcia. Jego główne zadania koncentrują się na:

– Rozwoju oprogramowania w projekcie IDoc, w szczególności sterowaniu ramieniem robotycznym i przetwarzaniu sygnałów.

– Wsparciu architektury oprogramowania i rozwoju algorytmów dla wizji komputerowej (w tym AI).

– Modelowaniu 3D.

dr inż. Stefania Robakiewicz

Tytuł naukowy:

Dr, Lille University of Science and Technology

Stanowisko:

Specjalista badacz

Obszary badawcze:

Biologia raka i immunologia

Dr inż. Stefania Robakiewicz jest absolwentką Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas studiów licencjackich odbyła 6-cio miesięczny staż w Wageningen University & Research Centre. Podczas studiów magisterskich zaproponowano jej kolejne 6-cio miesięczne praktyki na Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Université). Stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej i biochemii uzyskała na Université de Lille Faculté des Sciences et Technologies w 2020 roku. Stefania Robakiewicz jest współautorką 6 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych (Scopus preview – Robakiewicz, Stefania – Author details – Scopus).

Głównym zadaniem dr Stefanii Robakiewicz w Zespole Genomiki Obliczeniowej jest udział w konstuowaniu genetycznie modyfikowanych linii komórkowych do badania biologii raka oka na poziomie pojedynczej komórki.

mgr Maciej Wielgo

Tytuł naukowy:

Student Doktorant (2014 –2021), Politechnika Warszawska
Magister, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Inżynier przetwarzania obrazu

Obszary badawcze:

cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-6523-1270
Opis

Obecnie jest w trakcie finalizowania pracy doktorskiej na Politechnice Warszawskiej. Posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie telekomunikacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują obrazowanie za pomocą radaru z syntezą apertury (SAR), detekcję ściśniętą oraz uczenie maszynowe w rozpoznawaniu celów niewspółpracujących. Brał udział w wielu konferencjach związanych z technologią radarową, prezentując również wyniki swoich badań. Zdobył doświadczenie w kilku projektach badawczo-rozwojowych, opracowując najnowocześniejsze eksperymentalne demonstratory systemów radarowych, prototypując algorytmy i tworząc oprogramowanie. W ICTER zajmuje się implementacją algorytmów do obrazowania metodą optycznej koherentnej tomografii (OCT).