Adam Kurek

Stanowisko:

Specjalista ds. oprogramowania

Opis

Adam Kurek jest studentem informatyki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Polsce. Dołączył do zespołu IDoc jako stażysta, a obecnie kontynuuje swoją pracę jako specjalista ds. oprogramowania. Jako najmłodszy członek projektu IDoc, Adam pisze oprogramowanie do komunikacji, interfejsów użytkownika, integracji systemu operacyjnego i testowania. W wolnym czasie lubi trenować taekwondo.

inż. Karolina Saran

Tytuł naukowy:

Tytuł inżyniera biotechnologii, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Specjalista techniczny

Obszary badawcze:

Biologia molekularna i genetyka

Opis

Uzyskała tytuł inżyniera biotechnologii na Politechnice Warszawskiej. Jej praca magisterska dotyczyła analizy wybranych szczepów Pseudomonas aeruginosa pod kątem ich zdolności do naturalnych kompetencji. Pracę licencjacką realizowała w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. W International Centre for Translational Eye Research realizuje pracę magisterską skupiającą się na utrzymaniu stabilnych linii komórkowych do produkcji zmodyfikowanego wirusa wścieklizny.