inż. Wiktor Kulesza

Tytuł naukowy:

Faculty of Mechatronics at Warsaw University of Technology

Stanowisko:

Student

Obszary badawcze:

Imaging Systems

Opis

Magistrant Inżynierii Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, pisze pracę magisterską w IDoc na temat systemu obrazowania dna oka do wspomagania ustawiania małych urządzeń w prototypie optoretinografu przedklinicznego

Kamil Łuczkiewicz

Stanowisko:

Młodszy technik

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-6070-4072
Opis

Kamil jest studentem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentem Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej na Politechnice Warszawskiej. Interesuje się zastosowaniem optyki w biologii i medycynie. W przeszłości pracował w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz w firmie badawczo-rozwojowej zajmującej się fotoniką.

Milena Mućka

Stanowisko:

Student

Obszary badawcze:

Biologia molekularna i genetyka

Opis

Student, prowadzi badania w zakresie biologii molekularnej i genetyki.

Lucyna Piórkowska

Stanowisko:

Student

Obszary badawcze:

Molecular Biology and Genetics

Opis

Prowadzi badania w dziedzinie biologii molekularnej i genetyki.