Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

Tytuł naukowy:

Profesor fizyki (2003), doktor habilitowany nauk fizycznych (2010) na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Stanowisko:

Dyrektor ICTER i Lider Grupy POB

Obszary badawcze:

Biomedical Imaging

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (ur. 1975) jest fizykiem specjalizującym się w optyce stosowanej oraz fizyce medycznej i doświadczalnej. Swoją karierę naukową rozpoczął na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam obronił pracę magisterską, a następnie pracę doktorską i habilitacyjną. Wszystkie stopnie naukowe zostały nadane przez Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).

W latach 1998-1999 był zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Wiedeńskim, Austria, a w latach 2003-2005 w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge i Tufts New England Eye Center, Boston, USA.

Prof. Wojtkowski jest wynalazcą pierwszego prototypowego urządzenia klinicznego do obrazowania oka przy użyciu techniki SdOCT, zbudowanego w Massachusetts Institute of Technology i przetestowanego w New England Eye Center w Bostonie, USA, oraz drugiego zbudowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i przetestowanego w Klinice Okulistyki im. Jurasza w Bydgoszczy.[1][2][3] To urządzenie jest wykorzystywane do nieinwazyjnych i bezkontaktowych badań oczu w klinikach na całym świecie w celu monitorowania początku, postępu i terapii chorób oczu.

Od 2016 roku Prof. Wojtkowski kieruje Zakładem Chemii Fizycznej Układów Biologicznych, a od 2019 roku Międzynarodowym Centrum Badań Translacyjnych Oka – podjednostki Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, a także kilku patentów i zgłoszeń patentowych. Jego prace były publikowane m.in. w następujących czasopismach: „Ophthalmology”, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, „Nature Medicine”, „Optics Express”, „Journal of Biomedical Optics” oraz „Optics Letters”.

Jako pierwszy zaprojektował spektralny optyczny koherentny tomograf wykorzystywany do nieinwazyjnych, bezkontaktowych badań oczu. Wynalazek ten znalazł szerokie zastosowanie i jest wykorzystywany w klinikach na całym świecie.

W 2012 roku został uhonorowany nagrodą FNP w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierii.

Prof. Christophe Gorecki

Tytuł naukowy:

Doktorat z Optyki na Uniwersytecie w Besançon

Stanowisko:

Wicedyrektor ds. naukowych

Opis

Były dyrektor ds. badań naukowych CNRS w Besançon, Francja.
Ekspertyza technologiczna: nowe architektury MOEMS dla sensorów wraz z rozwojem miniaturowych mikroskopów równoległych on-chip, doświadczenie w przenoszeniu własności intelektualnej do firm przemysłowych.
Pełnił funkcję sekretarza krajowego Francuskiego Stowarzyszenia Optyków (SFO).

mgr Anna Pawlus

Tytuł naukowy:

MBA – Porto Business School, Portugalia

Stanowisko:

Dyrektor Zarządzająca

Opis

Anna Pawlus jest związana ze środowiskiem optyki i fotoniki od 2016 r., rozpoczynając swoją przygodę jako koordynator grupy badawczej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, gdzie m.in. zarządzała grantami finansowanymi przez FNP, NCN i Komisję Europejską oraz organizowała wydarzenia naukowe.

Anna uzyskała tytuł magistra inżyniera Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz ukończyła program International MBA w Porto Business School w Portugalii. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Biurze Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Porto oraz w IBM Global Delivery Centre we Wrocławiu.

W 2011 r. wzięła udział w projekcie organizowanym przez amerykańską organizację non-profit TechnoServe w Afryce (Mozambik), gdzie pracowała w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Przed dołączeniem do Instytutu Chemii Fizycznej PAN pracowała w Sociedade Portuguesa de Inovação w Portugalii jako konsultant, gdzie zarządzała projektami międzynarodowymi oraz pracowała nad wnioskami do programów Horyzont 2020 i ERASMUS+. 

Anna udziela się jako wolontariusz akcji wspierających równouprawnienie, promowanie wielokulturowości i dokształcanie osób starszych. Bierze również aktywny udział w popularyzacji nauki oraz kształtowaniu i usprawnianiu kanałów komunikacji dla instytucji naukowych.

dr Anna Przybyło-Józefowicz

Tytuł naukowy:

Doktorat z Nauk Politycznych na Uniwersytecie Belgrano (Universidad de Belgrano) w Buenos Aires, Argentynie

Stanowisko:

Wicedyrektor ds. współpracy międzynarodowej

Opis

Dr Anna Przybyło-Józefowicz posiada 18-letnie doświadczenie międzynarodowe zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, z różnorodnym doświadczeniem jako dyplomata, manager, doradca, tłumacz, pisarz i wykładowca uniwersytecki. Kierowała Wydziałem Polityczno-Ekonomicznym w Ambasadzie RP w Brazylii, działając jako koordynator krajowych misji handlowych i naukowych przy Delegaturze UE w Brazylii, a także pełniła funkcję Wicekonsula w Ambasadzie RP w Argentynie.

Uzyskała tytuł magistra filologii francuskiej na Uniwersytecie Alberty w Kanadzie oraz tytuł doktora nauk politycznych ze specjalizacją komunikacja na Uniwersytecie Belgrano w Buenos Aires. Dr Przybyło-Józefowicz była również tłumaczem egzaminów Red Seal dla rządu prowincji Alberta w Kanadzie oraz lektorem językowym na University of Alberta. Opublikowała artykuły naukowe i nowelę w Hiszpanii, pracowała jako felietonistka i należała do Rotary Club Ciudad CABA w Argentynie. Anna Przybyło-Józefowicz posługuje się biegle językiem hiszpańskim, francuskim, portugalskim i angielskim. Obecnie zarządza komunikacją i PR dla ICTER i Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

dr n. med. Piotr Chaniecki

Tytuł naukowy:

W 1996 roku ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Po ukończeniu studiów pełnił funkcję lekarza na okrętach Polskiej Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2017 roku obronił z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pracę doktorską, pt. „Zmiany zawartości wybranych biopierwiastków w zmętniałej soczewce oka u pacjentów z jaskrą i cukrzycą”.

Stanowisko:

Konsultant Zarządu ds. Okulistyki

Opis

Dr Piotr Chaniecki obecnie pełni funkcję głównego chirurga w Ośrodku Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego w Krakowie.

W latach 2010-2020 pełnił funkcję Ordynatora Klinicznego Oddziału Okulistycznego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, w latach  2020-2023 był kierownikiem Oddziału okulistycznego szpitala im. PCK w Gdyni.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w chirurgii oka. Specjalizuje się  w chirurgii przedniego odcinka oka oraz chirurgii siatkówki.  W zeszłym roku wykonał ponad 2000 operacji. 

Dr P. Chaniecki jest autorem unikalnej techniki operacyjnej wymiany soczewek wewnątrzgałkowych, wyróżnionej jako najlepsza technika operacyjna 2019 roku przez amerykańskie czasopismo okulistyczne Cataract & Refractive Surgery Today.

W 2016 roku otrzymał nagrodę dla najlepszej pracy naukowej ”Composition of phacoemulsificated human lenses analyzed by infrared spectroscopy”, przyznaną przez European Association for Vision and Eye Research.

Jego głównym tematem zawodowych zainteresowań jest chirurgia przedniego i tylnego odcinka oka oraz zachowawcze leczenie zespołu suchego oka. Prowadzi pracę naukową i dydaktyczną w zakresie implantów wewnątrzgałkowych we współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie. Współpracuje też z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, badając strukturę biochemiczną soczewek. Jest autorem i współautorem licznych wystąpień i publikacji naukowych w kraju i zagranicą. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych szkoleniach i konferencjach, niejednokrotnie w charakterze wykładowcy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Biomateriałów.

W maju 2023 r. dr Piotr Chaniecki objął funkcję Konsultanta Zarządu ds. Okulistyki w ICTER.

Strona internetowa: www.okulista.com.pl

Kanał na Youtube: Okulista2000