Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

Tytuł naukowy:

Profesor fizyki (2003), doktor habilitowany nauk fizycznych (2010) na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stanowisko:

CEO ICTER

Obszary badawcze:

Obrazowanie biomedyczne

Opis

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski jest fizykiem specjalizującym się w optyce stosowanej, a także fizyce medycznej i eksperymentalnej.

Głównym przedmiotem jego badań jest rozwój nowych technik obrazowania in vivo, tomografii optycznej OCT i interferometrii nisko koherentnej stosowanych w obrazowaniu biomedycznym. Ma znaczący wpływ na rozwój techniki Fourier domain OCT (FdOCT).

Od 2016 r. prof. Wojtkowski kieruje Zakładem Fizyki Chemicznej Układów Biologicznych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Grupa POB. Jest założycielem ICTER i jego kierownikiem od 2019 roku.

Anna Pawlus

Tytuł naukowy:

MBA – Porto Business School, Portugalia

Stanowisko:

Dyrektor Zarządzająca

Opis

Anna Pawlus jest związana ze środowiskiem optyki i fotoniki od 2016 r., rozpoczynając swoją przygodę jako koordynator grupy badawczej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, gdzie m.in. zarządzała grantami finansowanymi przez FNP, NCN i Komisję Europejską oraz organizowała wydarzenia naukowe.

Anna uzyskała tytuł magistra inżyniera Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz ukończyła program International MBA w Porto Business School w Portugalii. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Biurze Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Porto oraz w IBM Global Delivery Centre we Wrocławiu.

W 2011 r. wzięła udział w projekcie organizowanym przez amerykańską organizację non-profit TechnoServe w Afryce (Mozambik), gdzie pracowała w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Przed dołączeniem do Instytutu Chemii Fizycznej PAN pracowała w Sociedade Portuguesa de Inovação w Portugalii jako konsultant, gdzie zarządzała projektami międzynarodowymi oraz pracowała nad wnioskami do programów Horyzont 2020 i ERASMUS+. 

Anna udziela się jako wolontariusz akcji wspierających równouprawnienie, promowanie wielokulturowości i dokształcanie osób starszych. Bierze również aktywny udział w popularyzacji nauki oraz kształtowaniu i usprawnianiu kanałów komunikacji dla instytucji naukowych.

dr Łukasz Kornaszewski

Tytuł naukowy:

Doktorat na Heriot-Watt University w Edynburgu, Wielkiej Brytanii

Stanowisko:

Dyrektor ds. Własności Intelektualnej

Obszary badawcze:

fizyka ultraszybkich laserów

Opis

Doświadczenie przemysłowe w zakresie BR&I. Rozwój systemów laserowych (8 lat MSquared UK), rozwijanie produktów i relacje z klientami, proces przygotowywania wniosków patentowych, projektowanie i organizacja laboratorium laserowego oraz zakładu produkcyjnego high-tech, rozwój biznesu high-tech.

Prof. Christophe Gorecki

Tytuł naukowy:

Doktorat z Optyki na Uniwersytecie w Besançon

Stanowisko:

Dyrektor ds. naukowych

Opis

Były dyrektor ds. badań naukowych CNRS w Besançon, Francja.
Ekspertyza technologiczna: nowe architektury MOEMS dla sensorów wraz z rozwojem miniaturowych mikroskopów równoległych on-chip, doświadczenie w przenoszeniu własności intelektualnej do firm przemysłowych.
Pełnił funkcję sekretarza krajowego Francuskiego Stowarzyszenia Optyków (SFO).