dr Joanna Krwawicz

Tytuł naukowy:

Mikrobiologia i Biotechnologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii w Instytucie Biochemii i Biofizyki (IBB) Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie.

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Obszary badawcze:

Biochemiczna i biofizyczna charakterystyka białek

Opis

Kamil Łuczkiewicz

Stanowisko:

Młodszy technik

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-6070-4072
Opis

Kamil jest studentem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentem Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej na Politechnice Warszawskiej. Interesuje się zastosowaniem optyki w biologii i medycynie. W przeszłości pracował w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz w firmie badawczo-rozwojowej zajmującej się fotoniką.

dr inż. Marcin Marzejon

Tytuł naukowy:

Tytuły naukowe: Inżynier – Elektronika i Telekomunikacja, Politechnika Gdańska (2016). Magister inżynier, Elektronika i Telekomunikacja ze specjalnością optoelektronika, Politechnika Gdańska (2017). Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (2023).

Stanowisko:

Adiunkt – młody doktor

Obszary badawcze:

optyka, optoelektronika, nauki o widzeniu, psychofizyka

Jestem inżynierem doświadczonym w optyce i biofotonice dla zastosowań biomedycznych i przemysłowych. Łączę umiejętności optyczne, programistyczne i analityczne w celu opracowania nowych narzędzi diagnostycznych do wczesnego wykrywania chorób oczu.

W Międzynarodowym Centrum Badań Oka (ICTER) prowadzę badania nad zjawiskiem widzenia dwufotonowego i jego potencjalnych zastosowań, takich jak mikroperymetria dwufotonowa. Jestem również zaangażowany w rozwój systemu skaningowego oftalmoskopu laserowego do obrazowania dna oka przy życiu dwufotonowo wzbudzonej autofluorescencji.

Rafał Pietruch

Stanowisko:

Software engineer

Obszary badawcze:

Functional Programming and Machine Learning Algorithms

mgr inż. Bartłomiej Piotrowski

Stanowisko:

PhD Student

Obszary badawcze:

Machine Vision, Mechatronics

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-2867-8695
Opis

Doktorant w dziedzinie wizji maszynowej i mechatroniki, opracowuje algorytmy przetwarzania obrazu i wizualizacji w czasie rzeczywistym do śledzenia narzędzi chirurgicznych w celu prowadzenia obrazu w chirurgii okulistycznej. Opracowuje również strategię sterowania ruchem dla optymalnego ustawienia platformy pozycjonującej dla małych zwierząt w prototypie optoretinografu przedklinicznego.

dr Mounika Rapolu

Tytuł naukowy:

Doktorat w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Magister, Uniwersytet w Hyderabad, Indie

Stanowisko:

Specjalista

Obszary badawcze:

Biofotonika i obrazowanie optyczne In-vivo Obrazowanie mózgu i oka, OCT, Biomarkery obrazowania, przetwarzanie sygnału, przetwarzanie i analiza danych, algorytmy korekcji ruchu, Angiografia.

Researcher's ORCID Id: 0000-0003-3892-1705
Opis

Pracuje w dziedzinie biofotoniki i obrazowania optycznego. Projektuje narzędzia diagnostyczne do badania biomarkerów architektury i funkcji oka i mózgu oraz do zastosowania w diagnostyce i terapii długoterminowej chorób oczu. Rozwija również nowe metody obrazowania i charakterystyki ludzkiej siatkówki in vivo.

dr Aruna Rani

Tytuł naukowy:

Doktorat w Indyjskim Instytucie Technologii w Guwahati, Indie

Stanowisko:

Post-doc

Opis

Podczas studiów doktoranckich dr Rani zdobyła doświadczenie w zakresie biologii molekularnej, biochemii enzymów i hodowli komórek ssaków. Po doktoracie rozpoczęła pracę jako pracownik naukowy w Regionalnym Centrum Biotechnologii w Indiach.

Od września 2021 r. dr Aruna Rani pracuje jako pracownik naukowy w ICTER w grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (ISB) kierowanej przez dr Humberto Fernandesa.

mgr Saeed Samaei

Tytuł naukowy:

Doktorant, Polska Akademia Nauk

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Optyka Biomedyczna

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-9399-1840
Opis

Doktorant w zakresie inżynierii biomedycznej w Szkole Doktorskiej Informatyki i Technologii Biomedycznych Polskiej Akademii Nauk.

Główne zainteresowania badawcze to rozwijanie optycznych instrumentów i metodologii niezbędnych do oceny optycznych i dynamicznych właściwości tkanek biologicznych, takich jak spektroskopia korelacji rozproszonej oraz interferometryczna spektroskopia w bliskiej podczerwieni.

Profil na LinkedIn: linkedin.com/in/saeed-samaei-956077131