Chris Dainty, Profesor emerytowany

Opis

Chris Dainty jest emerytowanym pracownikiem naukowym w Instytucie Okulistyki UCL, a także emerytowanym pracownikiem Imperial College London i Uniwersytetu w Galway (Irlandia). W ostatnich latach pracował w przemyśle w Xperi Corporation.
Zainteresowania badawcze profesora Dainty’ego dotyczą obrazowania optycznego, rozpraszania, propagacji fal i optyki adaptacyjnej. Jest współautorem ≈180 recenzowanych prac i ponad 300 prezentacji konferencyjnych. Wiele z jego projektów badawczych dotyczyło nowych urządzeń do obrazowania i pomiaru właściwości optycznych oka. Jego zespoły w Imperial College i NUI Galway zbudowały wiele symulatorów widzenia AO do badań psychofizycznych, jak również inne instrumenty do obrazowania i pomiarów w oku, w tym jeden, który doprowadził do udanego start-upu. Współpracował z przemysłem, w tym z takimi firmami jak Abbott Medical Optics, Alcon, Imagine Eyes, J&J Vistakon i Zeiss Jena.
W trakcie swojej kariery prof. Dainty wypromował 65 doktorantów i był mentorem ponad 50 post-doców.
Prof. Dainty jest laureatem licznych międzynarodowych nagród i wyróżnień, ostatnio nagrody 2017 Optica (dawniej OSA) Leadership Award, a w marcu 2008 roku został wybrany na członka Royal Irish Academy.

Dr Egidijus Auksorius

Stanowisko:

Postdoktorant

Obszary badawcze:

Rozwijanie systemów OCT o pełnym polu widzenia z domeną Fouriera do obrazowania ludzkiej siatkówki i rogówki in vivo.

Doktor fizyki. Doświadczony w projektowaniu, budowie i zastosowaniu złożonych systemów obrazowania optycznego, takich jak OCT, mikroskopia superrozdzielcza STED i obrazowanie czasu życia fluorescencji.

Obecne zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju systemów pełnopolowej OCT z domeną Fouriera do obrazowania siatkówki i rogówki człowieka in vivo.

mgr Bartosz Banasik

Tytuł naukowy:

Mgr, Politechnika Wrocławska

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Skalowalne narzędzia bioinformatyczne, programowanie, analiza, uczenie maszynowe

Researcher's ORCID Id: 0000-0003-2845-0751

Bartosz ukończył studia licencjackie Informatyka w 2019, a magisterskie Analityka Big Data w 2020 r. na Politechnice Wrocławskiej.

Podczas studiów magisterskich Bartosz rozpoczął pracę w Dolby Laboratories na stanowisku Inżyniera wydania kompilacji, odpowiedzialnym za automatyzację systemów przetwarzania potokowego wspierającego statyczne i dynamiczne maszyny wirtualne, z których część znajdowała się w chmurze.

Najważniejszym dotychczasowym edukacyjnym/naukowym osiągnięciem Bartosza jest stypendium Rektora oraz “Wyróżnienie Dziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki“ za bardzo dobre wyniki akademickie.

Rola Bartosza w Zespole Genomiki Obliczeniowej polega na rozwijaniu i stosowaniu nowych skalowalnych narzędzi bioinformatycznych, programów, oraz algorytmów do uczenia maszynowego umożliwiających procesowanie złożonych danych z analiz genomicznych pojedynczych komórek.

dr Jakub Bogusławski

Tytuł naukowy:

Doktor, Politechnika Wrocławska.

Stanowisko:

Naukowiec Wizytujący

Obszary badawcze:

ultraszybkie lasery światłowodowe, lasery dla biofotoniki, obrazowanie dwufotonowe oka, mikroskopia wielofotonowa, optoelektronika

Opis

Zainteresowania naukowe: obrazowanie fluorescencji dna oka wzbudzonej dwufotonowo oraz budowa nowych femtosekundowych źródeł światła dla tego zastosowania.

Główne kompetencje dr Bogusławskiego w zespole Obrazowania Optycznego to projektowanie i konstrukcja femtosekundowych laserów światłowodowych oraz systemów elektro-optycznych do innowacyjnej diagnostyki oka. 

lic. Onur Çetinkaya

Tytuł naukowy:

Licencjat na kierunku Inżynierii Maszyn, Uniwersytet w Manisa, Turcja

Stanowisko:

Technik

Obszary badawcze:

Technika Air-puff i OCT, diagnozowanie chorób stożka rogówki

Opis

W laboratoriach ICTER pracuje nad urządzeniem diagnostycznym opartym o air-puff i OCT do wczesnego diagnozowania choroby stożka rogówki.

dr Piotr Ciąćka

Tytuł naukowy:

Doktorat z Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Biophotonics

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-0553-8729
Opis

Młody doktor w dziedzinie biofotoniki, projektuje i buduje nowatorski chirurgiczny mikroskop okulistyczny zintegrowany z systemem OCT i narzędziami w platformę do śródoperacyjnego okulistycznego obrazowania mikrochirurgii przedniego i tylnego odcinka oka. 

mgr Witalis Domitrz

Tytuł naukowy:

Mgr, University of Oxford

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Strategie analizy danych z sekwencjonowania pojedynczej komórki

Researcher's ORCID Id: 0000-0003-1392-5005

Witalis Domitrz ukończył studia licencjackie z informatyki na Uniwersytecie Warszawskim w 2020 roku, a studia magisterskie z matematyki i podstaw informatyki na Uniwersytecie Oksfordzkim w 2021 roku.

Podczas studiów, Witalis zajmował się między innymi uczeniem maszynowym i obliczeniami kwantowymi oraz odbył staże, w czasie których zdobywał doświadczenie zarówno badawcze, jak również deweloperskie.

Jednym z większych dotychczasowych osiągnięć Witalisa było regularne – coroczne otrzymywanie stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów.


Głównym zadaniem Witalisa w Zespole Genomiki Obliczeniowej jest rozwijanie i wdrażanie nowych algorytmów uczenia maszynowego do analizy i wizualizacji wielowymiarowych danych multi-omicznych z pojedynczych komórek.

Karolina Drygas

Stanowisko:

Asystentka biura

Opis

Studiuje inżynierię lotniczą i kosmiczną na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Najbardziej interesują ją badania niedestrukcyjne w przemyśle lotniczym i tym właśnie chciałaby się zajmować w najbliższej przyszłości. Do tej pory największe doświadczenie zdobyła w księgowości i obsłudze naziemnej samolotów.