28.07.2021

University College London

Strategicznym partnerem zagranicznym ICTER jest Institute of Ophthalmology w ramach Wydziału Nauk o Mózgu University College London w Wielkiej Brytanii.

O UCL

Założony w 1826 roku, UCL był pierwszym angielskim uniwersytetem założonym po Oxfordzie i Cambridge, który jako pierwszy przyjął studentów bez względu na rasę, pochodzenie, religię czy płeć, a także jako pierwszy zapewnił systematyczne nauczanie prawa, architektury i medycyny. Jest to jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach wielu międzynarodowych rankingów i zestawień. UCL ma obecnie prawie 29.000 studentów ze 150 krajów i w przybliżeniu 10.000 pracowników.

Źródło i dalsze informacje: www.ucl.ac.uk.

O Institute of Ophthalmology UCL

UCL Institute of Ophthalmology jest jednym z czołowych instytutów badawczych oka i wzroku na świecie. Działa on na granicy badań translacyjnych, dostarczając nowe terapie, narzędzia diagnostyczne i środki prewencyjne pacjentom cierpiącym na upośledzenie wzroku lub choroby powodujące ślepotę. Instytut prowadzi badania i nauczanie podyplomowe w dziedzinie okulistyki (anatomii, fizjologii i chorób oka). UCL-IoO jest w stanie wcielić swoją naukę w życie dzięki partnerstwu z Moorfields Eye Hospital w sponsorowanym przez rząd Wielkiej Brytanii NIHR- Biomedical Research Centre, rozwijając zdolność do podejmowania badań z zakresu medycyny eksperymentalnej, badań wczesnej fazy i wykorzystania dobrze zebranej i dużej bazy populacji pacjentów z dziedzicznymi chorobami oczu i powszechnymi zaburzeniami okulistycznymi. Połączenie zasobów badawczych Instytutu z Moorfields Eye Hospital, który posiada największą populację pacjentów okulistycznych w zachodniej części świata, otwiera drogę do dalszych postępów w badaniach nad wzrokiem. Bliska współpraca z innymi partnerami akademickimi oraz z przemysłem rozszerza jego wpływ. Instytut został uznany za najlepsze miejsce do studiowania okulistyki w 2017 roku w rankingu Centre for World University Rankings (CWUR).

Źródło i dalsze informacje: www.ucl.ac.uk/ioo.