19.10.2021

Mode-Locked Technology

Mode-Locked Technology jest spółką spin-off z Politechniki Wrocławskiej (Wrocław, Polska) założoną w 2020 roku przez dr Jarosława Sotora i dr Grzegorza Sobonia. Misją firmy jest komercjalizacja nowych, przełomowych technologii opartych na laserach. Portfolio produktów obejmuje oscylatory femtosekundowe (Erbium, Thulium), źródła szerokopasmowe i przestrajalne (1000 – 2200 nm), źródła średniej podczerwieni (3 µm, 8 µm), lasery femtosekundowe dużej mocy, wzmacniacze światłowodowe i systemy laserowe na zamówienie.

Mode-locked Technology dostarcza na potrzeby naszych eksperymentów dwufotonowych lasery impulsowe.