13.10.2021

FLUENCE

Założona w 2016 roku firma Fluence Sp. z o.o. jest wiodącym producentem femtosekundowych laserów światłowodowych. Firma oferuje solidne i stabilne lasery femtosekundowe klasy przemysłowej, które są odporne na rozosiowanie i wyposażone w nowatorski oscylator wykonany w całości z włókna, zapewniający trwały i niezawodny układ. Firma Fluence jest oddana idei zapewnienia najwyższych standardów jakości i niezawodności produktów, oferując czas życia produktu, który znacznie przekracza okres gwarancji.

Fluence współpracuje z ICTER dostarczając lasery impulsowe do naszych badań dwufotonowych.