19.10.2021

Obchody Światowego Dnia Fotoniki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Fotoniki (21 października) ICTER współorganizuje i gości w swojej siedzibie na warszawskiej Woli spotkanie integracyjno-dyskusyjne z przedstawicielami studenckich oddziałów SPIE/OSA/IEEE.

Spotkanie organizowane jest przez OSA chapter z Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz ICTER, pod patronatem Polskiego Stowarzystwa Fotonicznego i Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki.

Celem Spotkania jest identyfikacja potrzeb Kół Naukowych Fotoniki i Optyki, stworzenie możliwości skoordynowanych działań na poziomie krajowym i europejskim, zmierzających do pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność Kół OSA/SPIE i IEEE.