08.09.2022

Stanowisko asystenta naukowego w grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (stanowisko obsadzone)

Laboratorium Zintegrowanej Biologii Strukturalnej, kierowane przez dr Humberto Fernandesa w Międzynarodowym Centrum Translacyjnych Badań nad Okiem (ICTER) w Warszawie, ma na celu wyjaśnienie mechanizmów widzenia, w szczególności z udziałem białek szlaku fototransdukcji i cyklu wzrokowego, na poziomie atomowym i molekularnym, przy użyciu technik biologii strukturalnej i innych komplementarnych metod charakteryzacji biofizycznej. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta Naukowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://icter.pl

Jako Asystent Naukowy będziesz odpowiedzialny za klonowanie molekularne, produkcję białek, ich oczyszczanie i charakteryzację.

Zakres obowiązków:

 1. Planowanie i wykonywanie eksperymentów oraz analiza wyników.
 2. Proaktywne podejście do realizacji celów.
 3. Prowadzenie zadań badawczych obejmujących klonowanie molekularne, produkcję białek, oczyszczanie i charakteryzację
 4. (Potencjalnie: Nadzorowanie studentów i koordynowanie prac doktorantów)

Nasze oczekiwania:

 1. Ukończone studia III stopnia na kierunku biologia, biotechnologia lub nauki pokrewne (doktorat nie jest konieczny, ale ceniony).
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy naukowej (liczba publikacji będzie elementem decydującym przy rekrutacji)
 3. Praktyczne doświadczenie w realizacji projektów naukowych i badawczych
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne
 6. Posiada umiejętność przekazywania w języku angielskim złożonych informacji (ustnie i pisemnie)

Kryteria wyboru:

 1. Dorobek naukowy.
 2. Przydatność do projektu
 3. List motywacyjny
 4. Referencje
 5. Rozmowa kwalifikacyjna

Oferujemy:

 1. Pełne zatrudnienie.
 2. Wynagrodzenie miesięczne brutto uzależnione będzie od doświadczenia kandydatów (Od 6000 zł)

Termin składania aplikacji upływa 9 listopada 2022 roku. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się osobiście lub online w następnym tygodniu, a termin rozpoczęcia pracy nastąpi jak najszybciej po pomyślnym przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.
Aby aplikować, prosimy o przesłanie aplikacji na adres: hfernandes@ichf.edu.pl lub/i mpieczynska-kovacs@ichf.edu.pl z uwzględnieniem „ISB Research Assistant” oraz imienia i nazwiska w temacie. Prosimy o dołączenie CV, listu motywacyjnego oraz danych kontaktowych (numer telefonu i e-mail) co najmniej dwóch potencjalnych recenzentów, w tym jednego z bezpośrednich przełożonych.

Dodatkowe uwagi

Administratorem Twoich danych osobowych jest International Centre for Translational Eye Research z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzał Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

Polityka prywatności – ICTER.

Otwarte, przejrzyste i oparte na zasługach procedury rekrutacji naukowców (OTM-R)

Dowiedz się więcej na stronie Institutu Chemii Fizycznej PAN

Więcej o OTM-R

Link do Euraxess: Research Assistant in the Integrated Structural Biology group – ICTER | EURAXESS (europa.eu)