21.06.2022

Asystent ds. badań w dziedzinie bioinformatyki (stanowisko obsadzone)

Mamy wolne stanowisko asystenta ds. uczenia maszynowego/bioinformatyki, koncentrującego się na analizie wysokowydajnych danych transkryptomicznych/epigenomicznych z pojedynczych komórek oraz opracowywaniu nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu matematyki i informatyki. Nie jest wymagana wiedza medyczna ani z zakresu genomiki, konieczna jest jedynie chęć zdobycia takiej wiedzy.

Korzyści

 1. Umowa o pracę w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu pracy
 2. Możliwość awansu na stopień doktora po obronie pracy magisterskiej
 3. Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 4. Współpraca międzynarodowa z doświadczonymi naukowcami
 5. Międzynarodowe szkolenia w wiodących na świecie instytutach badawczych
 6. Konkurencyjne wynagrodzenie (6600 zł brutto/pełen etat)

Kryteria kwalifikacyjne

Wymagane dokumenty:

 1. CV (wraz z listą projektów)
 2. List motywacyjny
 3. Dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta lub dyplomu BSc /MSc

Kryteria oceny:

 1. Znajomość statystyki i uczenia maszynowego
 2. Biegłe posługiwanie się językiem Python lub R
 3. Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix
 4. Kompetencje kandydata w odniesieniu do konkretnych zadań w projekcie badawczym
 5. Nagrody i wyróżnienia

Proces selekcji

Kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i posiadający odpowiednie kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie wcześniej niż 12.08.2022 r.

Międzynarodowe Centrum Badań Translacyjnych nad Okiem (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowane w działania na rzecz równości zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Wymagania dotyczące oferty

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Informatyka: Tytuł licencjata lub równoważny

Nauki biologiczne: Tytuł licencjata lub równoważny

Umiejętności/kwalifikacje:

 1. Tytuł licencjata lub magistra w dziedzinie matematyki, statystyki, informatyki, bioinformatyki, biologii obliczeniowej lub pokrewnej dyscyplinie ilościowej albo status studenta.
 2. Doświadczenie w zakresie statystyki i uczenia maszynowego.
 3. Biegłej znajomości języka Python lub R.
 4. Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix
 5. Doskonałe zdolności komunikacyjne i organizacyjneUmiejętność efektywnego współdziałania w zespole interdyscyplinarnym 6.
 6. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Dobre umiejętności komunikacyjne

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: icter_jobs@ichf.edu.pl
W temacie aplikacji prosimy podać: Nr naboru. MCBO 59/2022
Termin składania aplikacji: 12 lipca 2022 r.
Kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i posiadający odpowiednie kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie wcześniej niż 12.08.2022 r.
Międzynarodowe Centrum Badań Translacyjnych nad Okiem (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowane w działania na rzecz równości zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Więcej szczegółów na temat stanowiska można znaleźć na stronie (adres strony internetowej): www.icter.pl, https://www.tabaka-lab.org lub kontaktując się z Marcinem Tabaką (mtabaka@ichf.edu.pl).

Uwagi dodatkowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Badań nad Okiem Translacyjnym z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowej i badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia) ich; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

Polityka prywatności:

Privacy Policy – ICTER

Link Euraxess:

Research Assistant in Bioinformatics | EURAXESS (europa.eu)