24.05.2022

PRAKTYKI WAKACYJNE / PŁATNY STAŻ (lato 2022)

w MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM BADAŃ OKA (ICTER)

OPIS PROJEKTU:

W ICTER pracujemy nad nową techniką obrazowania dna oka (siatkówki), wykorzystującą absorpcję dwufotonową światła z lasera. Pomiary są nieinwazyjne i bezpieczne (nie ma kontaktu oka pacjenta z układem pomiarowym, używane promieniowanie laserowe jest bezpieczne dla oka). Użycie absorpcji dwufotonowej jest konieczne, gdyż oko (w szczególności rogówka) absorbuje i rozprasza światło niebieskie, które jest absorbowane przez komórki odpowiedzialne za proces widzenia. W związku z tym niewielka ilość światła dociera do wnętrza oka i umożliwia obrazowanie – użycie zjawiska dwufotonowego (wykorzystywane jest światło podczerwone, dla którego oko jest prawie przezroczyste) umożliwia pobudzanie konkretnego rodzaju cząsteczek, z bardzo dobrą rozdzielczością przestrzenną. Metoda jest uniwersalna, prosta i szybka – w ciągu kilkunastu minut umożliwia uzyskanie obrazu dna oka. Dotychczasowe badania przeprowadzane na myszach potwierdziły użyteczność metody, jednak aktualnym wyzwaniem są pomiary na ludziach, realizowane w naszej grupie. Następnym krokiem będzie próba powiązania rejestrowanych przez nas obrazów z różnymi schorzeniami siatkówki tak, aby na podstawie pomiarów przeprowadzać wczesną diagnozę i określić najbardziej obiecujący kierunek leczenia.

Schemat używanego układu, szczegóły:  [J. Clin. Invest 132, 154218 (2022)]

ZADANIE: Aby metoda mogła zostać użyta w gabinetach okulistycznych, potrzebne jest precyzyjne i powtarzalne ustawienie oka względem skanującej go wiązki laserowej. Jednym z ważnych elementów jest układ fiksacji – oko inne niż badane podąża za plamką światła, i dzięki odruchom optometrycznym ruch ten jest zsynchronizowany z ruchem mierzonego oka. Planujemy rozbudować istniejący układ fiksacji tak, aby można było za pomocą mikrokontrolera sterować położeniem plamki świetlnej lasera, dodatkowo w konfiguracji układu bez soczewki (z zastosowaniu elementów druku 3D). Dzięki temu ustawienie oka będzie bardziej powtarzalne, a docelowy pomiar pacjenta szybszy.

Więcej informacji o projektach na naszej stronie internetowej: https://icter.pl

MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Badań Oka, Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

CZAS: minimum 1 miesiąc (ok. 150 godzin), z możliwością przedłużenia, w terminie lipiec – wrzesień 2022

WYNAGRODZENIE: wynagrodzenie w wysokości 1500-2000 PLN netto, w zależności od umiejętności

OFERUJEMY:

 • praca nad ciekawym, innowacyjnym projektem rozwijanym w naszej grupie od 2014 roku
 • możliwość wykonania części układu wykorzystywanego w eksperymentach na ludzkim oku
 • pomoc i indywidualną opiekę merytoryczną podczas całego czasu trwania stażu
 • elastyczne godziny pracy w młodym, dynamicznym zespole badawczym
 • dostęp do potrzebnym elementów optycznych, elektronicznych, itp. oraz narzędzi
 • możliwość kontynuowania w ramach pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej

WYMAGANIA:

 • ukończony co najmniej 2. rok studiów 1-ego stopnia na kierunku: fizyka, optoelektronika, fotonika, mechatronika, elektronika, robotyka, automatyka, lub pokrewnym
 • podstawy programowanie, w tym z wykorzystaniem mikrokontrolerów (platforma Arduino)
 • doświadczenie w wykonywaniu projektów do druku 3D, projektowanie w systemie CAD
 • podstawowe wiedza z zakresu elektroniki i mechaniki, umożliwiające samodzielną pracę
 • podstawowa znajomość LabView, umożliwiająca modyfikowanie istniejących skryptów
 • doświadczenie w pracy w laboratorium optycznym/warsztacie mechanicznym mile widziane
 • dostępność – min. 150 godzin spędzonych w laboratorium/przy komputerze w Warszawie

Spełnienie wszystkich wymagań nie jest konieczne – jeżeli spełniasz większość z nich, aplikuj!

TERMIN: zgłoszenia do 19 lipca 2022. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę.

DOKUMENTY:

 • krótkie CV (max. 2 strony) zawierające informacje znajdujące się w wymaganiach
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  (RODO), do pobrania ze strony internetowej: Ogolna-klauzula-informacyjna-Rekrutacja.pdf

KONTAKT: dr Michał Dąbrowski, mdabrowski@ichf.edu.pl, prof. Maciej Wojtkowski, mwojtkowski@ichf.edu.pl