09.09.2022

Doktorant w dziedzinie neurobiologii (stanowisko obsadzone)

ICTER poszukuje kandydatów z tytułem magistra, posiadających doświadczenie w biologii molekularnej/genetyce. Kandydaci powinni być zainteresowani badaniami translacyjnymi i rozwojem nowych terapii w celu leczenia ślepoty lub innych chorób. Doktorant będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój laboratorium i jego sukces w publikowaniu w czasopismach o wysokim impact factor. Osoba ta będzie również odpowiedzialna za prowadzenie dynamicznych badań w celu stworzenia konkurencyjnej grupy badawczej. Stanowisko będzie przypisane do Ophthalmic Biology Group kierowanej przez dr hab. Andrzeja Foika skupiającej się na rozwoju nowych terapii zapobiegających/leczących ślepotę, przetwarzaniu informacji wizualnej w układzie wzrokowym przed i po plastyczności, która zachodzi w wyniku odzyskania wzroku lub choroby.

Do kluczowych obowiązków należy:

 1. Prowadzenie badań w zakresie neurobiologii i biologii molekularnej;
 2. Produkcja wirusów;
 3. Edycja tekstów naukowych i grafik do publikacji;
 4. Aktywny udział w tworzeniu wniosków grantowych;
 5. Aktywny udział w tworzeniu raportów;
 6. Tworzenie dokumentacji badawczo-rozwojowej (opis technologii – genetyka, biotechnologia itp);
 7. Obsługa bibliograficznych baz danych (np. Mendeley);
 8. Nadzór nad studentami.

Istotne informacje o stanowisku:

Kwota wynagrodzenia/miesiąc: 6 600 PLN (~1 500 EUR) brutto/miesiąc (4 700 netto/miesiąc)

Stanowisko rozpoczyna się w dniu: 3 października 2022 (i dalej, w zależności od dyspozycyjności kandydata)

Maksymalny okres obowiązywania umowy: 31 grudnia 2023 r.

Kierownik projektu: Prof. Maciej Wojtkowski

Korzyści:

 1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym;
 3. Międzynarodowa współpraca z doświadczonymi naukowcami;
 4. Konkurencyjne wynagrodzenie;
 5. Dostęp do dobrze obsadzonego core facilities.

Kryteria kwalifikowalności:

 1. Kompetencje kandydata w zakresie konkretnych zadań w projekcie badawczym,
 2. Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne/naukowe kandydata,
 3. Nagrody i wyróżnienia kandydata.

Wymagane doświadczenia badawcze

Dziedzina badań naukowych – nauki biologiczne – biologia
LATA DOŚWIADCZENIA BADAWCZEGO 1 – 4

Wymagania dotyczące oferty

WYMAGANY POZIOM EDUKACJI – Nauki biologiczne: Stopień magistra lub równoważny
WYMAGANE JĘZYKI – angielski: dobry

Umiejętności/kwalifikacje

 • Tytuł magistra biologii, biologii molekularnej lub pokrewny,
 • Doświadczenie w biologii molekularnej lub genetyce,
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
 • Zdolność do samodzielnej pracy i skutecznej interakcji w zespole interdyscyplinarnym,
 • Biegłość w języku angielskim, zarówno w mowie jak i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe
 • Znajomość metod stosowanych w biologii molekularnej lub genetyce.

Proces selekcji:

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • M.Sc. stopień w biologii, biologii molekularnej lub pokrewne,
 • Doświadczenie w biologii molekularnej lub genetyce,
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
 • Zdolność do samodzielnej pracy i skutecznej interakcji w zespole interdyscyplinarnym,
 • Biegłość w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i piśmie.

Niekompletne aplikacje mogą nie zostać rozpatrzone.
Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: icter_jobs@ichf.edu.pl

W temacie aplikacji prosimy podać: Nr naboru. MCBO 67/2022

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 18/09/2022 23:00 – Europa/Bruksela

Wybrani kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (która najprawdopodobniej odbędzie się od 19.09.2022). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30.09.2022 r.

International Centre for Translational Eye Research (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowany w działania na rzecz równości zatrudnienia (esp. European Charter for Researchers oraz Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe uwagi

Administratorem Twoich danych osobowych jest International Centre for Translational Eye Research z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzał Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

http://www.icter.pl/blob/ICTER_GICR.pdf

Link do Euraxess: PhD student in neurobiology | EURAXESS (europa.eu)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: https://www.fnp.org.pl/