21.06.2022

Doktorant w dziedzinie bioinformatyki (stanowisko obsadzone)

Mamy wolne stanowisko dla doktoranta w dziedzinie uczenia maszynowego/bioinformatyki, koncentrującego się na analizie wysokowydajnych danych transkryptomicznych/epigenomicznych z pojedynczych komórek oraz opracowywaniu nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu matematyki i informatyki. Nie jest wymagane wykształcenie medyczne lub genomiczne, wystarczy chęć zdobycia takiej wiedzy.

Grupa jest kierowana przez dr Marcina Tabakę (PI) i wykorzystuje wysokowydajne sekwencjonowanie RNA i ATAC pojedynczych komórek do rozwiązywania podstawowych problemów w badaniach biomedycznych (https://tabaka-lab.org).

Dyscyplina naukowa: Uczenie maszynowe, bioinformatyka, biologia obliczeniowa
Rodzaj pracy (umowa o pracę/stypendium): Umowa o pracę
Liczba ofert pracy: 1
Wysokość wynagrodzenia/stypendium/miesiąc: 6 600 zł brutto/miesiąc (4 700 zł netto/miesiąc)
Rozpoczęcie pracy na stanowisku: Do ustalenia z kandydatem/ ASAP
Maksymalny okres trwania umowy: 31 grudnia 2023 r.
Instytucja: Międzynarodowe Centrum Badań Oka (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk)
Lider projektu: Prof. Maciej Wojtkowski
Lider grupy: Dr Marcin Tabaka
Tytuł projektu: Międzynarodowe Centrum Badań Oka jest finansowane w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt jest realizowany we współpracy Instytutu Chemii Fizycznej PAN z University College London, Wielka Brytania.

Opis projektu: The International Centre for Translational Eye Research (ICTER) jest ośrodkiem prowadzącym badania nad oczami związane z technikami obrazowania, biochemii i genomiki, których celem jest wspieranie postępu w zrozumieniu etiologii i leczeniu chorób powodujących ślepotę u ludzi. Więcej informacji na temat priorytetów badawczych i aktualnej wiedzy specjalistycznej naszego Centrum można znaleźć na stronie http://www.icter.pl.

Więcej informacji na temat programu badań: https://www.icter.pl

Do kluczowych obowiązków należy:

 • Udział w projektach badawczych i uczestnictwo w spotkaniach zespołu w celu podzielenia się wynikami.
 • Projektowanie i realizacja strategii analizy danych dotyczących wysokowydajnych danych genomiki pojedynczych komórek.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod analizy i wizualizacji danych wielowymiarowych.
 • Współpracować z bioinformatykami i eksperymentatorami.
 • Projektować i prowadzić niezależne projekty
 • Przygotowywanie i pisanie artykułów naukowych
 • Aktywny udział w konferencjach i składanie wniosków o granty
 • Opieka nad studentami.

Profil kandydata/wymagania:

 • Tytuł magistra matematyki, statystyki, fizyki, informatyki lub pokrewnej dyscypliny ilościowej.
 • Doświadczenie w statystyce, uczeniu maszynowym i/lub głębokim uczeniu
 • Znajomość co najmniej jednego nowoczesnego języka programowania.
 • Doświadczenie z Pythonem i/lub R będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
 • Umiejętność samodzielnej pracy i efektywnego współdziałania w interdyscyplinarnym zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dobre umiejętności komunikacyjne
 • Zaangażowanie w działalność organizacji studenckich i zawodowych, udział w konferencjach jest dodatkowym atutem.

Kluczowe kryteria oceny:

 • Znajomość statystyki, uczenia maszynowego i/lub głębokiego uczenia się
 • Znajomość co najmniej jednego nowoczesnego języka programowania
 • Doświadczenie z Pythonem i/lub R.
 • Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix
 • Kompetencje kandydata w odniesieniu do konkretnych zadań w projekcie badawczym
 • Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne/naukowe
 • Nagrody i wyróżnienia

Wymagane dokumenty:

 • CV (w tym lista projektów)
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równoważnego
 • Opinia o kandydacie (1 referencja)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 • Międzynarodową współpracę z doświadczonymi naukowcami
 • Międzynarodowe szkolenia w wiodących na świecie instytutach badawczych
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Dostęp do dobrze wyposażonego zaplecza naukowego

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: icter_jobs@ichf.edu.pl
W temacie aplikacji prosimy podać: Nr naboru. MCBO 61/2022
Termin składania podań: 22 lipca 2022 r.

Kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i posiadający odpowiednie kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie wcześniej niż 15.08.2022 r.
Międzynarodowe Centrum Badań Translacyjnych nad Okiem (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowane w działania na rzecz równości zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Więcej szczegółów na temat stanowiska można znaleźć na stronie (adres strony internetowej): www.icter.pl, https://scg-lab.com lub kontaktując się z Marcinem Tabaką (mtabaka@ichf.edu.pl)
Oferta pracy/stypendium Euraxess (w przypadku stanowisk doktoranckich, postdoc, liderów i młodych liderów): Doktorant w dziedzinie Bioinformatyki | EURAXESS (europa.eu)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Badań nad Okiem Translacyjnym z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowej i badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.
Masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia) ich; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

Polityka prywatności – ICTER: Privacy Policy – ICTER.

Link do Euraxess: PhD student in Bioinformatics | EURAXESS (europa.eu)