07.12.2021

Menedżer ds. finansowania badań (stanowisko obsadzone)

Jak pracujemy?

Uwielbiamy pracować w zespołach, jesteśmy elastyczni i zachęcamy do proaktywności.

Stanowisko

Nadszedł ekscytujący czas, aby dołączyć do ICTER i wnieść osobisty wkład w globalny obszar badań jako Menedżer ds. finansowania badań.

Kluczowe obowiązki:

 • pisanie wniosków o dotacje:
 • praca zespołowa z ekspertami ds. badań, koordynatorami grup badawczych i innymi zaangażowanymi stronami,
 • przygotowywanie treści części niezwiązanych z badaniami, tworzenie harmonogramu prac i działań niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosków o dotacje,
 • poszukiwanie, analiza i bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania i dotacji z programów ramowych UE, krajowych, regionalnych i innych dostępnych dla jednostek naukowych,
 • wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu ram nowej strategii badawczej, koordynacji/wsparcia i projektów edukacyjnych dla ICTER
 • pomoc koordynatorowi naukowemu w zarządzaniu projektem UE,
 • bycie interfejsem w kontaktach z UE
 • realizacja finansowanych projektów,
 • zarządzanie finansami projektu i działania promocyjne (przygotowywanie sprawozdań, wygłaszanie prezentacji, przeglądanie budżetów, udział w audytach projektów),
 • komunikacja z agencjami finansującymi granty i wewnętrznymi interesariuszami,
 • opracowywanie działań mających na celu poprawę warunków pracy naukowców, w tym równouprawnienie płci,
 • wsparcie w komunikacji między naukowcami a przedsiębiorstwami.

Główne wymagania:

 • pomyślne 5 letnie lub dłuższe doświadczenie zawodowe w pisaniu wniosków o dotacje i zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi współfinansowanymi ze środków publicznych (unijnych i krajowych), opracowywaniu biznesplanów, projektowaniu programów pomocy publicznej lub podobnych – WYMAGANIA,
 • bardzo dobra znajomość zasad projektowania projektów, w tym projektów badawczych i innowacyjnych,
 • doświadczenie w koordynowaniu, rozliczaniu i kontroli projektów, które uzyskały dofinansowanie,
 • wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, prawo, kierunki techniczne),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie B2),
 • doskonałe umiejętności interpersonalne i otwartość na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań
 • umiejętność analizowania i przygotowywania złożonych dokumentów, w tym aktów prawnych, takich jak umowa konsorcjum,
 • dobre umiejętności pisania,
 • znajomość pakietu MS Office i narzędzi O365,
 • umiejętność nadzorowania kilku projektów jednocześnie,
 • umiejętność współpracy i wsparcia ekspertów z dziedzin naukowych i technicznych,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie i orientacja na cel.

Mile widziane:

 • praca przy projektach zagranicznych finansowanych ze środków UE,
 • silna motywacja do koordynowania działań szerokiego konsorcjum,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • zdolność do samodzielnej pracy
 • doświadczenie w ocenie projektów – zarówno formalnej, merytorycznej, jak i w formie panelu ekspertów,
 • umiejętność przeprowadzania analizy finansowej projektu,
 • znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej, funduszy unijnych oraz programów ramowych Unii Europejskiej,
 • doświadczenie w prowadzeniu strony internetowej.

Oferujemy:

 • pracę w ośrodku naukowym, w dynamicznym i wielokulturowym środowisku otwartym na samodoskonalenie,
 • ciekawą i kreatywną pracę przy unikalnych projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
 • dodatki: pakiet prywatnej opieki medycznej, nowoczesne biuro w centrum Warszawy
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego w zależności od pozyskanego finansowania

Jak aplikować:

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres icter_jobs@ichf.edu.pl. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ważne terminy

Aplikacje przyjmujemy do 31 stycznia 2022 roku.

Maksymalny okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2023 roku.

Wybrany kandydat rozpocznie pracę od lutego 2022 roku.

Szczegóły aplikacji: Pracuj.pl

GDPR