18.07.2022

Doktorant w Zespole Obrazowania Optycznego (stanowisko obsadzone)

ICTER poszukuje kandydatów z tytułem magistra z doświadczeniem w fizyce, optyce i fotonice, optometrii, analizie danych inżynierii biomedycznej. Kandydaci powinni być zainteresowani badaniami translacyjnymi i rozwojem nowych terapii, które pozwolą leczyć ślepotę lub inne choroby. Doktorant będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój laboratorium i jego sukces w publikowaniu w magazynach o wysokim impact factor. Osoba ta będzie również odpowiedzialna za prowadzenie dynamicznych badań w celu stworzenia konkurencyjnej grupy badawczej. Stanowisko będzie przypisane do Optical Imaging Group kierowanej przez prof. Macieja Wojtkowskiego, skoncentrowanej na rozwoju nowych technik obrazowania zmierzających do uzyskania obrazowania bezspekulacyjnego opartego na pełnopolowej optycznej koherentnej tomografii typu swept-source, w celu diagnostyki, badań przesiewowych i monitorowania ślepych chorób oczu.


Oferujemy

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 • Międzynarodową współpracę z doświadczonymi naukowcami
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Dostęp do dobrze obsadzonego core facilities


Kryteria kwalifikowalności


Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2022 r., godz. 12.00 GMT+2

Dokumenty

CV (w tym lista projektów)
List przewodni
Kopia dyplomu MSc ( lub równoważnego) lub potwierdzone zaświadczenie o przewidywanej dacie uzyskania tytułu magistra. Proszę pamiętać, że bez tytułu magistra zatrudnienie nie będzie możliwe.


Kluczowe kryteria oceny

kompetencje kandydata w odniesieniu do konkretnych zadań w projekcie badawczym
dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne/naukowe kandydata
nagrody i wyróżnienia kandydata.
Zakwalifikowani kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 18 – 23 sierpnia 2022 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2022 r.

Międzynarodowe Centrum Badań Oka (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowane w równość zatrudnienia (esp. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Naukowców) i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Proces selekcji

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

icter_jobs@ichf.edu.pl

W temacie aplikacji prosimy podać: Nr naboru. MCBO 64/2022

Wymagane doświadczenia badawcze

Dziedzina badawcza: fizyka

LATA DOŚWIADCZENIA BADAWCZEGO: 1 – 4

Wymagania ofertowe

WYMAGANE JĘZYKI
Angielski: Doskonały

Umiejętności/kwalifikacje


Do kluczowych obowiązków należy:

 • Opracowanie procedur pomiarowych dla badania widzenia dwufotonowego
 • Rozwój systemu laboratoryjnego widzenia dwufotonowego
 • Wykonywanie pomiarów z udziałem ludzi
 • Analiza statystyczna danych
 • Pisanie publikacji i raportów
 • Aktywny udział w konferencjach


Profil kandydatów/wymagania:

 • Dyplom magistra fizyki, fotoniki, inżynierii, optometrii lub podobnej dziedziny w momencie rozpoczęcia pracy w ramach Projektu
 • Zobowiązanie do zostania doktorantem w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
 • Wiedza na temat struktury i funkcji ludzkiego oka
 • Doświadczenie w badaniach okulistycznych i pomiarach laboratoryjnych z udziałem ludzi
 • Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie optyki i psychofizyki
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
 • Umiejętność analitycznego i krytycznego rozwiązywania problemów
 • Biegłość w języku angielskim, zarówno w mowie jak i piśmie

Wymagane dokumenty:

 • CV (w tym lista projektów)
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu MSc (lub równoważnego) lub potwierdzone zaświadczenie o przewidywanej dacie uzyskania tytułu magistra. Prosimy pamiętać, że bez tytułu magistra zatrudnienie nie będzie możliwe

Ogólna klauzula informacyjna: https://icter.pl/wp-content/uploads/2021/12/Ogolna-klauzula-informacyjna-Rekrutacja.pdf

Link do Euraxess: PhD Student | EURAXESS (europa.eu)