28.07.2022

Asystent badawczy w dziedzinie bioinformatyki (stanowisko obsadzone)

OPIS OFERTY:

Rekrutujemy na stanowisko dla Asystenta Badawczego w Bioinformatyce ze szczególnym uwzględnieniem analizy wysokoprzepustowych danych transkryptomiki/epigenomiki pojedynczych komórek oraz rozwoju nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien mieć wykształcenie matematyczne i informatyczne. Nie jest wymagane wykształcenie medyczne lub genomiczne; jedynie chęć zdobycia takiej wiedzy jest konieczna.

DODATKOWE INFORMACJE

Korzyści:

 1. Umowa o pracę na część lub cały etat
 2. Możliwość przedłużenia do statusu doktoranta po obronie pracy magisterskiej
 3. Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 4. Międzynarodowa współpraca z doświadczonymi naukowcami
 5. Międzynarodowe szkolenia w wiodących na świecie instytutach badawczych
 6. Konkurencyjne wynagrodzenie (11000 zł brutto/pełny etat)

Kryteria kwalifikacyjne.

Kryteria oceny:

 1. Wiedza z zakresu bioinformatyki, informatyki, statystyki, uczenia maszynowego.
 2. Wcześniejsze doświadczenie w analizie danych wysokowymiarowych.
 3. Doświadczenie w pracy z językiem Python i/lub R
 4. Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix
 5. Kompetencje kandydata w zakresie konkretnych zadań w projekcie badawczym
 6. Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne/naukowe

Wymagane dokumenty:

 1. CV (w tym wykaz projektów)
 2. List motywacyjny.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich/doktoranckich
 4. Nagrody i wyróżnienia

Proces selekcji

Zakwalifikowani kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie wcześniej niż 31.08.2022 r.

Międzynarodowe Centrum Badań Oka (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowane w równość zatrudnienia (esp. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Naukowców) i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe uwagi

Administratorem Pana/i danych osobowych jest International Centre for Translational Eye Research z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

Polityka prywatności – ICTER

Wymagania dotyczące oferty

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

 • Informatyka: Master Degree lub równoważne
 • Nauki biologiczne: Master Degree lub równoważny
 • Matematyka: Master Degree lub równoważny
 • Fizyka: Master Degree lub równoważny

Umiejętności/kwalifikacje

 • Doktorat/dyplom z bioinformatyki, informatyki, matematyki, statystyki, fizyki lub pokrewnej dyscypliny ilościowej.
 • Szerokie doświadczenie w dziedzinie informatyki i matematyki.
 • Doświadczenie w statystyce i uczeniu maszynowym.
 • Doświadczenie w analizie danych wielowymiarowych.
 • Znajomość narzędzi bioinformatycznych do analizy zbiorów danych genomicznych jest dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie z Pythonem i/lub R.
 • Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne.
 • Umiejętność samodzielnej pracy i efektywnego współdziałania w zespole interdyscyplinarnym.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

MIEJSCE(A) PRACY

1 stanowisko(a) dostępne w

International Centre for Translational Eye Research / Institute of Physical Chemistry, Polska Akademia Nauk, Polska, Mazowieckie, Warszawa 01-230, Skierniewicka 10A

DZIEDZINA BADAWCZA

 • Nauki biologiczne
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Fizyka

PROFIL NAUKOWCA

Badacz pierwszego etapu (R1)

EURAXESS LINK: Research Assistant in Bioinformatics | EURAXESS (europa.eu)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 16/08/2022 13:00 – Europa/Bruksela

LOKALIZACJA Polska ’ Warszawa
TYP UMOWY Umowa na czas określony
STATUS PRACY Pełny etat
LICZBA GODZIN W TYGODNIU 40
NUMER REFERENCYJNY: MCBO 65/2022