22.11.2022

Stanowisko Postdoc w Grupie Fizyki Optycznej i Biofotoniki (stanowisko obsadzone)

Miejsce pracy: Physical Optics and Biophotonics Group (POB) Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw, Poland

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej, DAINA 2 nr 2020/38/L/ST2/00556, 47/2022

Kierownik

Prof. dr hab. M. Wojtkowski

Opis

Celem projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego opisu procesów fizycznych związanych z wpływem światła o częściowej koherencji przestrzennej na rekonstrukcję obrazu w obecności niejednorodności optycznej. Proponowane prace badawcze pozwolą lepiej zrozumieć ograniczenia fizyczne i techniczne dla przypadku obrazowania światłem o częściowej koherencji przestrzennej w systemach z detekcją fazoczułą (interferometryczną lub holograficzną).

W tym programie badań podstawowych chcielibyśmy rozwiązać jeden z najbardziej podstawowych problemów optyki, jakim jest obrazowanie mikroskopowe in-vivo w próbkach biologicznych. Celem projektu jest poszerzenie naszej wiedzy na temat procesu powstawania obrazu w i ośrodkach silnie rozpraszających.

Hipotezą wiodącą w tym projekcie jest założenie, że możliwe jest wprowadzenie przestrzennej modulacji fazy światła spójnego w sposób kontrolowany tak, aby uzyskać nieinwazyjną rekonstrukcję obrazowania trójwymiarowego o jakości obrazów przekrojowych porównywalnej z jakością uzyskiwaną w mikroskopii ze światłem przestrzennie niespójnym.Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

Zadania laureata:

 • Budowa, przestawianie i badanie układów optycznych;
 • Analiza danych pomiarowych
 • Utrzymanie oprogramowania opracowanego dla stanowisk pomiarowych i instrumentów prototypowych
 • Automatyzacja iteracyjnej obliczeniowej optyki adaptacyjnej,
 • Przygotowanie zestawów danych treningowych i rozwój sieci neuronowych dla obliczeniowej korekcji aberracji,
 • Połączenie i zastosowanie obliczeniowej korekcji aberracji z dynamiczną modulacją światła,
 • Prezentowanie postępów na konferencjach, spotkaniach grup wewnętrznych i seminariach.
 • Analiza danych, pisanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z naukowcami, w tym komunikacja z anglojęzycznymi współpracownikami

Oferta

Nazwa stanowiska

Post- doc

Forma zatrudnienia

• Type of contract: temporary • Status: full-time empoyment • Hours Per Week: 40

Wynagrodzenie

do 11 000 zł/miesiąc brutto, w zależności od doświadczenia

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

2.01.2023

Okres zatrudnienia

36 miesięcy

Oferujemy

 • umowa o pracę (finasowana że środków projektu NCN DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” grant nr 2020/38/L/ST2/00556 z opcją przedłużenia w zależności od regulaminu projektu i funduszy);
 • konkurencyjne wynagrodzenie (do 11 000 zł/miesiąc brutto, w zależności od doświadczenia);
 • możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym z silnym wsparciem grup chemii i fizyki w ramach Instytutu;
 • współpracę z partnerami przemysłowymi i badawczymi

Opis perspektyw rozwoju kariery w IChF

 • Wybrany kandydat będzie częścią bardzo doświadczonego, multidyscyplinarnego zespołu. Będzie miał możliwość poszerzania swojej wiedzy i konfrontowania się z nowymi zadaniami, których efektem będą nowe rozwiązania techniczne i aplikacje. Zobacz też: http://pob-lab.com; 
 • Instytut daje możliwość udziału w programie ERASMUS +

Więcej szczegółówzobacz linkWymagania

Dyscyplina naukowa

PhD in physics/engineering, specialized in optics

Profil naukowy kandydata

Recognised Researcher (R2)

Wymagania

 • stopień doktora nauk fizycznych/inżynieryjnych (optyka, automatyka, informatyka, elektronika) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy w projekcie.
 • Zaawansowane umiejętności programowania komputerowego (Python, Matlab, C++),
 • Wcześniejsze doświadczenie w implementacji i wykorzystaniu algorytmów głębokiego uczenia z wykorzystaniem TensorFlow, Keras API lub innej równoważnej biblioteki
 • Kreatywność i entuzjazm mierzone jakością i liczbą projektów, dorobkiem naukowym, stażami, autorstwem w recenzowanych publikacjach i patentach, w których Kandydat uczestniczył i wniósł wkład.
 • Umiejętności analitycznego myślenia i krytycznego rozwiązywania problemów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania czasem
 • Doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki optycznej
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Elastyczność i zdolność do pracy w multidyscyplinarnym i wielokulturowym zespole badawczym
 • Bezpośrednie doświadczenie w obrazowaniu optycznym jest atutem

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za większość prac teoretycznych, symulacje komputerowe, programowanie akwizycji danych i ich ostateczne przetwarzanie. Będzie również aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu eksperymentów, pisaniu publikacji, patentów itp. Coinvestigator ma „wygenerować” 40% wszystkich wyników wymaganych do rozwiązania wszystkich trzech zadań naukowych.

Rozwój teorii dynamicznej koherencji przestrzennej, optymalizacja masek fazowych, tworzenie algorytmów, pisanie oprogramowania do akwizycji i przetwarzania danych, budowa wstępnego układu optycznego do eksperymentalnej weryfikacji modelu.

Kryteria oceny

Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • Kompetencje do realizacji konkretnych zadań w projekcie badawczym
 • Dotychczasowe osiągnięcia naukowe (dorobek publikacyjny, indeks Hirsha  itp.)
 • Referencje
 • Udział kandydata w  projektach badawczych

Procedura rekrutacyjna

Stanowisko będzie obsadzone zgodnie z polityką zatrudnienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN; Kandydaci mogą zapoznać się z polityką zatrudnienia w IChF PAN na stronie: https://ichf.edu.pl/files/csr/ipc-procedures.pdf Instytut jest również zaangażowany w działania na rzecz równości zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i zaprasza do składania aplikacji wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Komisja Rekrutacyjna przeanalizuje otrzymane aplikacje. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub online w terminie od 05/12 do 10/12. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

– Wybrany zostanie jeden kandydat.

– Wyniki konkursu są podawane do publicznej wiadomości.

– Wyniki naboru zostaną ogłoszone nie później niż 3 stycznia 2023 roku.

W przypadku, gdy najlepszy kandydat nie podpisze umowy, z powodu rezygnacji, zastrzegamy sobie prawo do wyboru kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Kandydatom, którzy zostali negatywnie zaopiniowani przez Komisję Konkursową lub kandydatom niezakwalifikowanym do zatrudnienia przysługuje prawo odwołania się od wyników oceny. Odwołanie składa się do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na miejscu to 02 stycznia 2023 r. w zależności od dostępności kandydatów

Aplikacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: rekrutacja@ichf.edu.pl,

WAŻNE: tytuł maila „Rekrutacja nr 47_2022”.Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

30.11.2022 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2.01.2023

Wyślij aplikację poprzez przycisk „Aplikuj na stanowisko”, lub na adres rekrutacja@ichf.edu.pl z tytułem 47/2022 Aplikuj na stanowisko

Wysyłając aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji. Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, NIP: 5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności.

Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Instytutu. Więcej na: ogólna klauzula informacyjna

Data ogłoszenia: 8.11.2022

17.11.2022

Engineer in physical optics (vacancy filled)

The IDoc Laboratory seeks an Engineer holding a MSc degree in physics or other related field with experience in constructing and developing of optical imaging systems, biomedical applications of optical methods. In addition, skills in data processing and analysis using LabView and/or MATLAB  are desirable.
The Photonics Engineer will have a direct impact on lab development and its success by designing, building and operating  an OCT system for anterior part of the eye. The successful candidate will also be responsible for designing and testing OCT-compatible eye surgical tools, and aiding the construction and operation of  a novel surgical ophthalmic microscope-integrated OCT system.   

Key responsibilities include:

 1. Working as a photonics engineer at the International Centre for Translational Eye Research, under the supervision of Dr Curatolo or other senior reserchers
 2. Contributing to research and development of the projects, througout designing, construction and miniaturisation of innovative ophthalmic devices,
 3. Working on assembling, aligning, testing and operating an OCT systems for anterior part of the eye.
 4. Commercialisation of opto-medical devices
 5. Acquire experimental results in a laboratory or preclinical/clinical settings
 6. Analyse collected data (eg. Labview, Matlab),
 7. Collaborating closely with other team members, and liaising with the software developer/digital signal processing engineer
 8. Managing day-to-day activities, such as ordering and maintaining a laboratory equipment
 9. Assisting in the supervision of master’s and undergraduate students
 10. Participating in ICTER group activities such as other research projects undertaken within the lab as appropriate and as agreed,
 11. Presenting research activities and results in reports, presentations, research publications, and to other team, laboratory, centre or institute members, visitors, peers and potential sponsors
 12. Writing operational manuals, system specifications and patents.
 13. Comply with reporting and research progress management protocols from both IDoc and ICTER

Profile of candidates/requirements:

 1. Holds a Master’s degree in engineering, physics, or related fields;
 2. Solid background knowledge and documented hands-on experience (3+ years) in:
  • Experimental physics
  • Constructing and developing of optical systems
  • Research planning
  • Medical application of devices based on optical methods
  • Experience in clinical/ preclinical studies or research involving human subjects
  • Research involving eye studies
  • And at least one of the following:
   • Optical coherence tomography
   • Confocal/non-linear microscopy
 3. Very good written and oral communication skills in English
 4. High motivation for complex biomedical imaging projects, analytical skills, and independent thinking
 5. Good interpersonal skills, ability to work in a team, collaborative attitude
 6. A proactive approach to problem solving, achieving tasks and objectives in a timely manner

Key assessment criteria:

• Documented professional experience fitting the profile requirements
• Level of seniority and independence shown in previous work experience

Required documents:

 • Curriculum vitae
 • Cover/motivation letter
 • List of the projects where the candidate played an important role (it should contain a brief description with major project aims, the clear candidate’s contribution, challenges and outcomes, or other deliverable)
 • Scanned copy of candidate’s MSc diploma.

We offer:

 • Full-time employment contract
 • Opportunity to work in an innovative scientific environment
 • International cooperation with experienced researchers
 • Very attractive salary (depending on experience)
 • Access to well-staffed core facilities

How to apply:

Please submit the required documents to: Icter_jobs@ichf.edu.pl

Kindly specify in the application topic: Recruitment no. MCBO 73/2022

Application deadline: December 5, 2022

For more details about the position please contact: Andrea Curatolo (acuratolo@acuratoloichf-edu-pl)

Successful candidates fulfilling the main eligibility criteria and qualifications will be invited for an interview (which will most likely take place in early December 2022). Competition results shall be announced by first half of December 2022.

The International Centre for Translational Eye Research (Institute of Physical Chemistry PAS) is committed to employment equality (esp. European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) and welcomes applications from all qualified candidates fulfilling the requirements specified in this announcement.

GDPR

26.09.2022

PhD student in Physics, Engineering and Optics (vacancy filled)

The IDoc Laboratory seeks two PhD candidates with experience in optical system design, construction, and testing. In addition, practical skills in software prototyping and data/image processing and analysis algorithm development using LabView, MATLAB, Python are a definite plus. Prior experience in optical coherence tomography (OCT), real-time systems, automatic control, mechatronics and robotics is also a plus. The PhD candidates will have a direct impact on lab development and its success by designing and testing intraocular OCT-compatible surgical tools; constructing and testing a novel surgical ophthalmic microscope-integrated OCT system; and aiding the design and development of a Fourier-domain a Full-field OCT platform for live small animal retinal imaging and corneal biomechanics. The PhD candidates will work as part of a multi-disciplinary team of experts in optics, imaging, instrumentation, and software engineering, under the direct supervision of two senior group members and the group leader and collaborators in biochemistry of vision, ophthalmology, and surgery. The PhD candidates are expected to engage in the appropriate range of academic activities, including among others: carrying out research as planned and/or directed, project reporting, publication in high impact factor science and technology journals, conference attendance, active collaboration, intellectual property protection, and outreach activities, as appropriate.  

Profile of candidates/requirements:

 1. Holds a Master’s in engineering, physics, or related fields
 2. Background knowledge and documented hands-on experience in at least two of the following:
  1. Optical and optomechanical system design (e.g. Zemax, Solidworks)
  2. Micro-optics fabrication and probes
  3. Practical optical system and device construction and testing
  4. Image acquisition, processing and visualization (e.g. with LabView, MATLAB, Python)
  5. OCT, interferometry/holography, Fourier optics
 3. Very good written and oral communication skills in English
 4. High motivation, analytical skills, and independent thinking
 5. Good interpersonal skills, ability to work in a team, collaborative attitude
 6. A proactive approach to problem solving, achieving tasks and objectives in a timely manner
 7. Eligibility for PhD studies in Poland with current enrolment is preferred

Key responsibilities include:

 1. Working as a full-time researcher at the International Centre for Translational Eye Research, under the supervision of Dr Curatolo and one senior IDoc member
 2. Contributing to research and development connected to the IDoc research projects agenda, including:
  • designing and testing intraocular OCT-compatible surgical tools, and
  • constructing and testing a novel surgical ophthalmic microscope-integrated OCT system in a platform for intraoperative ophthalmic image guidance of robotic-aided treatments
  • developing and testing a Full-field Fourier-domain OCT system for live small animal retinal imaging, and
  • operating (acquiring and processing data) it as part of the first platform for optoretinography for investigating the retinal phototransduction process
  • Developing additional hardware systems and data processing methods for OCE
 3. Participating in other research projects undertaken within the lab as appropriate and as agreed
 4. Designing and building optical hardware setups, in a laboratory setting or for deployment in preclinical or clinical settings
 5. Collaborating closely with other team members
 6. Acquiring experimental results in a laboratory or preclinical/clinical setting
 7. Develop methods to process and analyse the collected data
 8. Conducting high-quality, high-impact research in biophotonics and biomedical optical engineering, publishing results in peer-reviewed journals and presenting the results at conferences and elsewhere, as appropriate
 9. Presenting research activities and results in reports, presentations, research publications, and to other team, laboratory, centre or institute members, visitors, peers and potential sponsors
 10. Assisting in the supervision of master’s and undergraduate students, if required
 11. Performing other duties as directed

Key assesment criteria:

 1. Documented professional experience fitting the profile requirements
 2. Creativity measured by the quality and number of scientific publications, conference submissions/presentations in which the candidate is an author and patent applications/patents, if applicable
 3. Additional relevant courses or certificates

Required documents:

 • Curriculum vitae
 • Scanned copy of the master’s diploma/University’s certificate confirming the awarded master’s degree

We offer:

 1. Full-time employment contract with competitive salary
 2. Opportunity to work in an innovative scientific environment
 3. Professional training with excellent international researchers
 4. Access to well-staffed core facilities
 5. Opportunity to interact with other PhD students and peers

How to apply:

Please submit the required documents to: Icter_jobs@ichf.edu.pl

Kindly specify in the application topic: Recruitment no. MCBO 71/2022

Application deadline: October 24, 2022

For more details about the position please contact: Andrea Curatolo (acuratolo@acuratoloichf-edu-pl)

Successful candidates fulfilling the main eligibility criteria and qualifications will be invited for an interview (which will most likely take place in an online format on 25-26 of October 2022). Competition results shall be announced by the end of October 2022.

The International Centre for Translational Eye Research (Institute of Physical Chemistry PAS) is committed to employment equality (esp. European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) and welcomes applications from all qualified candidates fulfilling the requirements specified in this announcement.

GDPR

26.09.2022

Manager ds. Organizacji Konferencji (stanowisko obsadzone)

ICTER – Międzynarodowe Centrum Badań Oka, wraz z Instytutem Chemii Fizycznej PAN poszukuje osoby na stanowisko Managera ds. Organizacji Konferencji

Międzynarodowe Centrum Badań Oka (ICTER) powstało w 2019 roku. Dzięki efektywnej polityce grantowej bardzo szybko się rozwija i rozbudowuje swój zespół. Manager ds. Organizacji Konferencji dołączy do zespołu odpowiedzialnego za organizację konferencji CRATER 2023 – Conference on Recent Advances in Translational Eye Research (crater.icter.pl), a w przyszłości będzie miał szansę na realizację kolejnych projektów i podobnych wydarzeń organizowanych w ramach działalności ICTER.

Planowany termin przeprowadzenia konferencji CRATER to początek września 2023. Przygotowania do tego wydarzenia trwają od stycznia 2022 roku. Obecnie poszukujemy osoby doświadczonej w zakresie zarządzania organizacją konferencji, której rolą byłoby przejęcie zaczętych prac i dalsze ich koordynowanie we współpracy z kilkuosobowym zespołem.  Poszukujemy osoby wielozadaniowej, zorganizowanej i ambitnej, która będzie potrafiła przygotować wydarzenie, zgodnie z wytycznymi projektu i ustaleniami Komitetu Organizacyjnego. 

Od osoby, która będzie zatrudniona na powyższym stanowisku oczekujemy: 

 • Doświadczenia w organizowaniu międzynarodowych wydarzeń 
 • Doskonałej organizacji pracy i wielozadaniowości
 • Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym
 • Znajomości pakietu MS Office
 • Znajomości języka angielskiego, co najmniej na poziomie C1 (w mowie i w piśmie)
 • Elastyczności
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i terminowości
 • Znajomości obsługi mediów społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook)
 • Kreatywności i skuteczności w rozwiazywaniu problemów.

Do zadań Managera ds. Organizacji Konferencji należeć będzie:

 • Koordynowanie i realizowanie zadań związanych z przygotowaniem Konferencji (część zadań będzie realizowana w języku angielskim)
 • Szczegółowe planowanie i pilnowanie terminowości 
 • Współtworzenie i wdrożenie strategii komunikacji  konferencji 
 • Współpraca z księgowością / przesyłanie faktur 
 • Współpraca z działem zakupów / kompletowanie ofert, przygotowywanie umów, poszukiwanie podwykonawców. 
 • Współpraca z partnerami i podwykonawcami – lokalnymi i zagranicznymi.
 • Prowadzenie punktu kontaktowego dla uczestników i dla osób zaangażowanych w organizację wydarzenia 
 • Przygotowywanie tekstów w języku polskim i angielskim, takich, jak opisy konferencji na stronę WWW i do mediów, przygotowanie prostych grafik (na podstawie szablonów).

Dodatkowym atutem będzie: 

 • Doświadczenie we współpracy z jednostkami publicznymi 
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym 
 • Doświadczenie w pracy w środowisku STEM (np. przy organizacji podobnego wydarzenia)
 • Znajomość aplikacji WordPress i podstawowych programów graficznych / np. Canvas.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae
 • Lista zrealizowanych wydarzeń wraz z odnośnikami do stron internetowych (jeżeli strona internetowa wydarzenia nie istnieje lub jest nieaktualne – prosimy o przesłanie krótkie opisu wydarzenia wraz z najważniejszymi informacjami o wydarzeniu

Szczegółowe informacje dotyczące oferty: 

 • Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie / B2B umowa o świadczenie usług w przewidywanym wymiarze 20h tygodniowo 
 • Rozliczenie: miesięczne 
 • Przewidywany okres świadczenia usług: Listopad 2022 – Październik 2023 
 • Wynagrodzenie: średnio 3200 PLN brutto/ miesiąc 
 • Instytucja: Międzynarodowe Centrum Badań Oka w Instytucie Chemii Fizycznej PAN 
 • Zgłoszenia przyjmujemy do: 21 października 2022
 • Pytania w sprawie oferty prosimy kierować do: kwybranska@ichf.edu.pl or pwęgrzyn@ichf.edu.pl

W celu zgłoszenia swojej kandydatury:

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: Icter_jobs@ichf.edu.pl

Jako tytuł widomości wpisać: Rekrutacja 42/2022

Kandydaci spełniający wymagane kryteria zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (która najprawdopodobniej odbędzie się w pierwszej połowie października 2022 r.). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec października 2022 r.

Klauzula informacyjna RODO

14.09.2022

Stanowisko post-doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki (stanowisko obsadzone)

Zapraszamy kandydatów do aplikacji na stanowisko Post – doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB) w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, Warszawa. Stanowisko jest częścią projektu DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” nr 2020/38/L/ST2/00556

Celem projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego opisu procesów fizycznych związanych z wpływem światła o częściowej koherencji przestrzennej na rekonstrukcję obrazu w obecności niejednorodności optycznej. Proponowane prace badawcze pozwolą lepiej zrozumieć ograniczenia fizyczne i techniczne dla przypadku obrazowania światłem o częściowej koherencji przestrzennej w systemach z detekcją fazoczułą (interferometryczną lub holograficzną).

W tym programie badań podstawowych chcielibyśmy rozwiązać jeden z najbardziej podstawowych problemów optyki, jakim jest obrazowanie mikroskopowe in-vivo w próbkach biologicznych. Celem projektu jest poszerzenie naszej wiedzy na temat procesu powstawania obrazu w obecności ośrodków silnie rozpraszających.

Hipotezą wiodącą w tym projekcie jest założenie, że możliwe jest wprowadzenie przestrzennej modulacji fazy światła spójnego przestrzennie w sposób kontrolowany tak, aby uzyskać nieinwazyjną rekonstrukcję obrazowania trójwymiarowego o jakości obrazów przekrojowych porównywalnej z jakością uzyskiwaną w mikroskopii ze światłem przestrzennie niespójnym.

Poszukujemy osoby z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy w środowisku laboratoryjnym w laboratorium optycznym (np. właściwa obsługa elementów optycznych typu bulk i fiber), w szczególności w tworzeniu i projektowaniu złożonych układów obrazowania optycznego. Wybrany kandydat będzie również tworzył i utrzymywał prototypowe oprogramowanie do sterowania urządzeniami peryferyjnymi, akwizycji i przetwarzania danych.

Obowiązki:

 • Budowa, rearanżacja i badanie układów optycznych;
 • Analiza danych pomiarowych
 • Utrzymywanie oprogramowania opracowanego dla stanowisk pomiarowych i prototypowych instrumentów
 • Automatyzacja iteracyjnej obliczeniowej optyki adaptacyjnej,
 • Przygotowanie zestawów danych treningowych i rozwój sieci neuronowych dla obliczeniowej korekcji aberracji,
 • Połączenie i zastosowanie obliczeniowej korekcji aberracji z dynamiczną modulacją światła,
 • Prezentowanie postępów na konferencjach, spotkaniach grup wewnętrznych i seminariach.
 • Analiza danych, pisanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z naukowcami, w tym komunikacja z anglojęzycznymi współpracownikami

Korzyści:

 • pełna umowa (wspierana przez NCN DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” grant nr 2020/38/L/ST2/00556 z opcją przedłużenia w zależności od regulaminu projektu i funduszy);
 • konkurencyjne wynagrodzenie (do 11 000 zł/miesiąc brutto, w zależności od doświadczenia);
 • możliwość pracy w interdyscyplinarnym dziale badawczym z silnym wsparciem grup chemii i fizyki w ramach Instytutu;
 • współpraca z partnerami przemysłowymi i badawczymi.

Korzyści związane z rozwojem kariery:

 • Wybrany kandydat będzie częścią bardzo doświadczonego, multidyscyplinarnego zespołu. Będzie miał możliwość poszerzania swojej wiedzy i konfrontowania się z nowymi zadaniami, których efektem będą nowe rozwiązania techniczne i zastosowania. Zobacz też: http://pob-lab.com;
 • Instytut zapewnia możliwość udziału w programie ERASMUS +.

Kryteria kwalifikujące:

Doktorat z fizyki/inżynierii, specjalność: optyka

Proces selekcji:

Kompletna aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny;
 • Skan lub kserokopia dyplomu doktorskiego kandydata;
 • Opis osiągnięć z naciskiem na projekty, zadania, którymi się zajmował, publikacje (jeśli dotyczy) itp. związane z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi;
 • Termin składania wniosków upływa w dniu 15 października 2022 r. o godz. 12:00
 • Niepełne aplikacje nie będą rozpatrywane.
 • Wybrani kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniach 17 – 22 października 2022 r. w IChF PAN lub online.

Stanowisko zostanie przyznane zgodnie z polityką zatrudnienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN; Kandydaci mogą zapoznać się z polityką zatrudnienia w IChF PAN na stronie: https://ichf.edu.pl/files/csr/ipc-procedures.pdf. Instytut jest również zaangażowany w równość zatrudnienia (esp. European Charter for Researchers i Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 • Wybrany zostanie jeden kandydat.
 • Wyniki konkursu są podawane do publicznej wiadomości.
 • Ogłoszenie wyników naboru nastąpi nie później niż 31 października 2022 r.
 • W przypadku niepodpisania umowy przez kandydata najwyżej ocenionego, z powodu rezygnacji, zastrzegamy sobie prawo do wyboru kolejnego kandydata z listy rankingowej.
 • W przypadku niepodpisania umowy przez najlepszego kandydata, z powodu rezygnacji, zastrzegamy sobie prawo do wyboru kolejnego kandydata z listy rankingowej.
 • Kandydatom, którym Komisja Konkursowa wydała negatywną opinię lub kandydatom niezakwalifikowanym do zatrudnienia przysługuje prawo odwołania się od wyników oceny. Odwołanie składa się do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na miejscu – 2 listopada 2022 r.
 • Aplikuj za pośrednictwem poczty elektronicznej: rekrutacja@ichf.edu.pl, WAŻNE: tytuł maila „Rekrutacja nr 34/2022„.

Link Euraxess: Recruitment no. 34/2022 – Post – doc position | EURAXESS Poland

Uwagi dodatkowe:

Wysyłając aplikację wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, NIP: 5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzał Państwa dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); ich usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; ich przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/RODO_klauzula_informacyjna.pdf

Wymagane doświadczenia badawcze:

Dziedzina badawcza – inżynieria / Inżynieria biomedyczna
LATA DOŚWIADCZENIA BADAWCZEGO 4 – 10

Wymagania dotyczące oferty:
WYMAGANY POZIOM EDUKACJI – Fizyka: Doktorat lub równoważny Inżynieria: Doktorat lub równoważny
WYMAGANE JĘZYKI – angielski: dobry

Umiejętności/kwalifikacje:

Poszukujemy 1. osoby (co-investigator), która będzie odpowiedzialna za większość prac teoretycznych, symulacje komputerowe, programowanie akwizycji danych i końcowe przetwarzanie danych. Będzie również aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu eksperymentów, pisaniu publikacji, patentów itp. Coinvestigator ma „wygenerować” 40% wszystkich wyników wymaganych do rozwiązania wszystkich trzech zadań naukowych.

Rozwój teorii dynamicznej koherencji przestrzennej, optymalizacja masek fazowych, tworzenie algorytmów, pisanie oprogramowania do akwizycji i przetwarzania danych, budowa wstępnego układu optycznego do eksperymentalnej weryfikacji modelu.

Poszukujemy drugiego współinżyniera, który będzie odpowiedzialny za większość eksperymentalnych działań optycznych, budowę instrumentów eksperymentalnych i wykonanie wszystkich wymaganych optymalizacji. Ona/on będzie prowadzić w prowadzeniu eksperymentów, jak również pisać publikacje, patenty itp. Zadania: Budowa układów optycznych STOC-FD-FF-OCT, projektowanie i budowa układów wykorzystujących alternatywne przestrzenne modulatory światła (światłowody wielomodowe), opracowanie instrumentów do szybkiego obrazowania z wykorzystaniem przestrzennych modulatorów fazy, opracowanie instrumentarium multimodalnego z wykorzystaniem STOC i standardowego mikroskopu, prowadzenie eksperymentów i wykonywanie analizy danych, przygotowanie fantomów.

Wymagania szczegółowe:

 • Stopień naukowy doktora nauk fizycznych/inżynieryjnych (optyka, automatyka, informatyka, elektronika) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy w projekcie.
 • Zaawansowane umiejętności programowania komputerowego (Python, Matlab, C++),
 • Wcześniejsze doświadczenie w implementacji i wykorzystaniu algorytmów głębokiego uczenia z wykorzystaniem TensorFlow, Keras API lub innej równoważnej biblioteki
 • Kreatywność i entuzjazm mierzone jakością i liczbą projektów, dorobkiem naukowym, stażami
 • autorstwo w recenzowanych publikacjach i patentach, w których Kandydat uczestniczył i wnosił wkład.
 • Umiejętności analitycznego myślenia i krytycznego rozwiązywania problemów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania czasem
 • Doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki optycznej
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Elastyczność i zdolność do pracy w multidyscyplinarnym i wielokulturowym zespole badawczym
 • Bezpośrednie doświadczenie w zakresie obrazowania optycznego jest dodatkowym atutem
09.09.2022

Doktorant w dziedzinie neurobiologii (stanowisko obsadzone)

ICTER poszukuje kandydatów z tytułem magistra, posiadających doświadczenie w biologii molekularnej/genetyce. Kandydaci powinni być zainteresowani badaniami translacyjnymi i rozwojem nowych terapii w celu leczenia ślepoty lub innych chorób. Doktorant będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój laboratorium i jego sukces w publikowaniu w czasopismach o wysokim impact factor. Osoba ta będzie również odpowiedzialna za prowadzenie dynamicznych badań w celu stworzenia konkurencyjnej grupy badawczej. Stanowisko będzie przypisane do Ophthalmic Biology Group kierowanej przez dr hab. Andrzeja Foika skupiającej się na rozwoju nowych terapii zapobiegających/leczących ślepotę, przetwarzaniu informacji wizualnej w układzie wzrokowym przed i po plastyczności, która zachodzi w wyniku odzyskania wzroku lub choroby.

Do kluczowych obowiązków należy:

 1. Prowadzenie badań w zakresie neurobiologii i biologii molekularnej;
 2. Produkcja wirusów;
 3. Edycja tekstów naukowych i grafik do publikacji;
 4. Aktywny udział w tworzeniu wniosków grantowych;
 5. Aktywny udział w tworzeniu raportów;
 6. Tworzenie dokumentacji badawczo-rozwojowej (opis technologii – genetyka, biotechnologia itp);
 7. Obsługa bibliograficznych baz danych (np. Mendeley);
 8. Nadzór nad studentami.

Istotne informacje o stanowisku:

Kwota wynagrodzenia/miesiąc: 6 600 PLN (~1 500 EUR) brutto/miesiąc (4 700 netto/miesiąc)

Stanowisko rozpoczyna się w dniu: 3 października 2022 (i dalej, w zależności od dyspozycyjności kandydata)

Maksymalny okres obowiązywania umowy: 31 grudnia 2023 r.

Kierownik projektu: Prof. Maciej Wojtkowski

Korzyści:

 1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym;
 3. Międzynarodowa współpraca z doświadczonymi naukowcami;
 4. Konkurencyjne wynagrodzenie;
 5. Dostęp do dobrze obsadzonego core facilities.

Kryteria kwalifikowalności:

 1. Kompetencje kandydata w zakresie konkretnych zadań w projekcie badawczym,
 2. Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne/naukowe kandydata,
 3. Nagrody i wyróżnienia kandydata.

Wymagane doświadczenia badawcze

Dziedzina badań naukowych – nauki biologiczne – biologia
LATA DOŚWIADCZENIA BADAWCZEGO 1 – 4

Wymagania dotyczące oferty

WYMAGANY POZIOM EDUKACJI – Nauki biologiczne: Stopień magistra lub równoważny
WYMAGANE JĘZYKI – angielski: dobry

Umiejętności/kwalifikacje

 • Tytuł magistra biologii, biologii molekularnej lub pokrewny,
 • Doświadczenie w biologii molekularnej lub genetyce,
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
 • Zdolność do samodzielnej pracy i skutecznej interakcji w zespole interdyscyplinarnym,
 • Biegłość w języku angielskim, zarówno w mowie jak i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe
 • Znajomość metod stosowanych w biologii molekularnej lub genetyce.

Proces selekcji:

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • M.Sc. stopień w biologii, biologii molekularnej lub pokrewne,
 • Doświadczenie w biologii molekularnej lub genetyce,
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
 • Zdolność do samodzielnej pracy i skutecznej interakcji w zespole interdyscyplinarnym,
 • Biegłość w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i piśmie.

Niekompletne aplikacje mogą nie zostać rozpatrzone.
Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: icter_jobs@ichf.edu.pl

W temacie aplikacji prosimy podać: Nr naboru. MCBO 67/2022

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 18/09/2022 23:00 – Europa/Bruksela

Wybrani kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (która najprawdopodobniej odbędzie się od 19.09.2022). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30.09.2022 r.

International Centre for Translational Eye Research (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowany w działania na rzecz równości zatrudnienia (esp. European Charter for Researchers oraz Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe uwagi

Administratorem Twoich danych osobowych jest International Centre for Translational Eye Research z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzał Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

http://www.icter.pl/blob/ICTER_GICR.pdf

Link do Euraxess: PhD student in neurobiology | EURAXESS (europa.eu)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: https://www.fnp.org.pl/

08.09.2022

Stanowisko asystenta naukowego w grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (stanowisko obsadzone)

Laboratorium Zintegrowanej Biologii Strukturalnej, kierowane przez dr Humberto Fernandesa w Międzynarodowym Centrum Translacyjnych Badań nad Okiem (ICTER) w Warszawie, ma na celu wyjaśnienie mechanizmów widzenia, w szczególności z udziałem białek szlaku fototransdukcji i cyklu wzrokowego, na poziomie atomowym i molekularnym, przy użyciu technik biologii strukturalnej i innych komplementarnych metod charakteryzacji biofizycznej. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta Naukowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://icter.pl

Jako Asystent Naukowy będziesz odpowiedzialny za klonowanie molekularne, produkcję białek, ich oczyszczanie i charakteryzację.

Zakres obowiązków:

 1. Planowanie i wykonywanie eksperymentów oraz analiza wyników.
 2. Proaktywne podejście do realizacji celów.
 3. Prowadzenie zadań badawczych obejmujących klonowanie molekularne, produkcję białek, oczyszczanie i charakteryzację
 4. (Potencjalnie: Nadzorowanie studentów i koordynowanie prac doktorantów)

Nasze oczekiwania:

 1. Ukończone studia III stopnia na kierunku biologia, biotechnologia lub nauki pokrewne (doktorat nie jest konieczny, ale ceniony).
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy naukowej (liczba publikacji będzie elementem decydującym przy rekrutacji)
 3. Praktyczne doświadczenie w realizacji projektów naukowych i badawczych
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne
 6. Posiada umiejętność przekazywania w języku angielskim złożonych informacji (ustnie i pisemnie)

Kryteria wyboru:

 1. Dorobek naukowy.
 2. Przydatność do projektu
 3. List motywacyjny
 4. Referencje
 5. Rozmowa kwalifikacyjna

Oferujemy:

 1. Pełne zatrudnienie.
 2. Wynagrodzenie miesięczne brutto uzależnione będzie od doświadczenia kandydatów (Od 6000 zł)

Termin składania aplikacji upływa 9 listopada 2022 roku. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się osobiście lub online w następnym tygodniu, a termin rozpoczęcia pracy nastąpi jak najszybciej po pomyślnym przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.
Aby aplikować, prosimy o przesłanie aplikacji na adres: hfernandes@ichf.edu.pl lub/i mpieczynska-kovacs@ichf.edu.pl z uwzględnieniem „ISB Research Assistant” oraz imienia i nazwiska w temacie. Prosimy o dołączenie CV, listu motywacyjnego oraz danych kontaktowych (numer telefonu i e-mail) co najmniej dwóch potencjalnych recenzentów, w tym jednego z bezpośrednich przełożonych.

Dodatkowe uwagi

Administratorem Twoich danych osobowych jest International Centre for Translational Eye Research z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzał Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

Polityka prywatności – ICTER.

Otwarte, przejrzyste i oparte na zasługach procedury rekrutacji naukowców (OTM-R)

Dowiedz się więcej na stronie Institutu Chemii Fizycznej PAN

Więcej o OTM-R

Link do Euraxess: Research Assistant in the Integrated Structural Biology group – ICTER | EURAXESS (europa.eu)

17.08.2022

Stanowisko Post-doc w ramach projektu DAINA (stanowisko obsadzone)

JOB OFFER FORM

Kategorie oferty / Offer cathegories:  Specialist (engineer position)Post-doc
Numer referencyjny Reference number21/2022
Miejsce pracy Place of work Physical Optics and Biophotonics Group (POB)  Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw, Poland.
Instytucja finansująca Funding institution Narodowe Centrum Nauki  
Opis projektu – Project description
Tytuł, rodzaj i numer projektu Project title, type and project number  Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” DAINA 2 nr 2020/38/L/ST2/00556
Kierownik projektu Project leader  Prof. dr hab. M. Wojtkowski
Opis Description  The aim of this project is to introduce and experimentally verify the authors’ original description of physical processes related to the influence of light with partial spatial coherence on image reconstruction in the presence of optical heterogeneity. The proposed research works will allow for better understanding of physical and technical limitations for the case of imaging with partially spatially coherent light in systems with phase-sensitive (interferometric or holographic) detection. In this fundamental research program, we would like to solve one of the most basic problems of optics, which is in-vivo microscopic imaging in biological samples. The objective of this project is to broaden our knowledge about the image formation process in the presence of highly scattering media. The leading hypothesis in this project is the assumption that it is possible to introduce spatial modulation of the phase of spatially coherent light in a controlled way so as to achieve noninvasive three-dimensional imaging reconstruction with quality of cross-sectional images comparable to that obtained by microscopy with spatially incoherent light.
Opis stanowiska – Job description
Liczba wakatów Number of vacancies  2
Zadania i obowiązki w projekcie Key responsibilities include  Successful candidate tasks: Construction, rearranging, and examination of optical setups; Measurement data analysis maintenance of software developed for measuring stands and prototype instrument automation of iterative computational adaptive optics, Preparing of training datasets and develop neural networks for computational aberration correction, Combining and applying computational aberration correction with dynamic light modulation, Presenting progress on conferences, internal group meetings, and seminars.Data analysis, writing reports and scientific publicationsCooperation with researchers, including communication with English-speaking colleagues  
Oferta – Offer
Nazwa stanowiska Position in the project  Post- doc
Definicja stanowiska w rozumieniu dokumentacji konkursowej NCN (jeśli dotyczy) Name of the post and its definition in the meaning of the grant documentation  A post-doc position should be understood as a full-time position for a person who obtained a doctoral degree not earlier than 7 years before the year of employment in the project (taking into account the gaps specified in the definition of post-doc position included in the Rules of Funding Implementation of Tasks Financed by the National Centre of Science in the area of research projects, post-doctoral internships and doctoral fellowships, hereinafter referred to as „Rules”) and who was employed for this position in an open competition. These may be post-doc positions financed from the funds allocated for the implementation of NCN projects and from other sources e.g. projects financed by FNP and others.   A person employed on this position within the last two years before taking up employment in the project must not be employed on the basis of an employment contract in the entity where the research project will be implemented
Forma zatrudnienia Job type  Type of contract: temporary Status: full-time empoyment Hours Per Week: 40  
Wynagrodzenie/stypendium/miesiąc Salary/Stipend amount/monthup to 11 000 PLN/month gross, depending on experience
Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie Position starts on15/09/2022
Okres zatrudnienia/stypendium* Maximum planned period of contract/stipend agreement*36 months
Oferujemy We offer  a full contract (supported by NCN DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowejgrant nr 2020/38/L/ST2/00556 with prolongation option depending on project regulations and funds); competitive salary (up to 11 000 PLN/month gross, depending on experience); opportunity to work in interdisciplinary research department with strong support from chemistry and physics groups within the Institute; collaboration with industrial and research partners.  
Opis perspektyw rozwoju kariery w IChF (jeśli dotyczy) Career development prospects at IPC PAS (if applicable)  The successful candidate will be part of a highly experienced, multi-disciplinary team. He/She will have the possibility to broaden his/her knowledge and confront themselves with new tasks resulting in new technical solutions and applications. See also:  http://pob-lab.com;  Institute provides opportunity to participate in the ERASMUS + programme.  
Wymagania – Requirements
Dyscyplina naukowa** Scientific discipline**PhD  in physics/engineering, specialized in optics  
Profil naukowy kandydata (wybór z R1-R4, FNP, NCN) Scientific profile of a candidate (according to R1-R4 classification)R2 – Recognised Researcher
Wymagania/oczekiwane kompetencje/ Requirements  PhD degree in physics/engineering (optics, automatics, informatics, electronics) obtained not earlier than 7 years before starting working for the project.Computer programming advanced skills (Python, Matlab, C++),Prior experience of implementing and using deep learning algorithms with TensorFlow, Keras API or any other equivalent library creativity and enthusiasm measured by the quality and number of projects, study record, internships, authorship in peer-reviewed publications and patents in which the Candidate participated and contributed. Analytical thinking and critical problem-solving skills. Excellent communication, organization and time management skills. Experimental experience in optical physics. Fluent in spoken and written EnglishFlexibility and ability to work in a multidisciplinary and multicultural research team. Direct experience with optical imaging is an asset. Experience in customization and commercialization of optical setups. Experience in medical application of devices based on optical solutions. We are looking for a 1st person (co-investigator) who will be responsible for the most of theoretical work, computer simulations, programming of data acquisition and final data processing. She/he will also actively take part in conducting experiments, writing publications, patents etc. Coinvestigator is supposed to „generate” 40% of all results required to solve all three scientific tasks. Development of dynamic spatial coherence theory, optimization of phase masks, creating algorithms, writing software for data acquisition and data processing, constructing initial optical set-up for experimental verification of the model. We are looking for a 2nd  co-investigator who will be responsible for the most of experimental optical actions, construction of experimental instruments and performing all required optimization. She/he will lead in conducting experiments as well as writing publications, patents etc. Tasks: Construction of optical STOC-FD-FF-OCT set-ups, design and construction of systems using alternative spatial light modulators (multimode fibers), development of high-speed imaging instruments using spatial phase modulators, development of multimodal instrumentation using STOC and standard microscope, conducting experiments and performing data analysis, preparation of phantoms.    
Kryteria oceny Key assessment criteria  The Commission will take into account the following criteria: Competence for specific tasks in a research project, previous scientific achievements (publication record, H-index etc.), references, and candidate’s own initiative in research projects.
Procedura rekrutacyjna (jeśli dotyczy) Recruitment procedure (if applicable)  The position will be awarded in accordance with the Employment policy of the Institute of Physical Chemistry PAS; Candidates may become acquainted with the employment policy at the IPC PAS on:  https://ichf.edu.pl/files/csr/ipc-procedures.pdf. The Institute is also committed to employment equality (esp. European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) and welcomes applications from all qualified candidates fulfilling the requirements specified in this announcement. Recruitment Committee will analyze received applications. Selected candidates will be invited to for an interview in person or online between 5/09 and 7/09. We reserve the right to contact selected candidates only. One candidate will be chosen.The results of the competition are made public.The results of the recruitment will be announced not later than 15th September  2022. If the top candidate does not sign the contract, due to the resignation, we reserve the right to choose the next candidate from the ranking list. Candidates  who  have  been  issued  a  negative  opinion  by  the  Competition  Committee  or  candidates  not selected for employment have the right to appeal against the results of the evaluation. The appeal shall be  lodged  with  the  Director  of  the  Institute  within  7  days  from  the  date  of  receipt  of  the  appropriate information. The decision of the Director of the Institute shall be final. Expected start date of working in-situ is 15th September 2022 depending on candidates availability.   Apply via email: rekrutacja@ichf.edu.pl, IMPORTANT: email title “Rekrutacja nr 21_2022”.  
Wymagane dokumenty Required documentsComplete application should include the following documents: Curriculum vitae; Motivation letter; Scan or photocopy of the candidate’s PhD  diploma; Description of achievements with an emphasis on projects, tasks dealt with, publications (if applicable) etc. related to the required substantial qualifications;  
Dodatkowe Informacje Additional information  https://ichf.edu.pl/zespoly/optyka-fizyczna-i-biofotonika  
 
 
Terminy – Deadlines
Termin przyjmowania zgłoszeń Application deadline31/08/2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu Deadline for the settlement of the competition  15/09/2022