01.03.2024

ICTER laureatem konkursu „Międzynarodowe Agendy Badawcze” finansowanego przez Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

29 lutego 2024 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła, że Miedzynarodowe Centrum Badań Oka – ICTER znalazło się w gronie laureatów dwóch pierwszych naborów wniosków w działaniu  „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB) finansowanym z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

W ramach działania Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) wspierane jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań (źródło: FNP).

Celem naszego programu badawczego, wspieranego przez ten grant, jest przyczynienie się do postępu w dziedzinie nauk medycznych. W szczególności naszym celem jest opracowanie nowych narzędzi do bezpieczniejszych i skuteczniejszych interwencji chirurgicznych, pionierskich przełomowych terapii chorób oczu oraz stworzenie metod diagnostycznych, które poprawią rokowanie i przywrócą wzrok.

Składamy wyrazy podziękowania zespołowi ICTER, Instytutowi Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowemu Komitetowi Naukowemu, naszym partnerom i współpracownikom za ich wkład w to osiągnięcie.

Zamierzamy wykorzystać zdobyte fundusze do dalszego rozwoju doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności w naszych inicjatywach badawczych dotyczących oczu.

Zdjęcie: dr Karol Karnowski.

Projekt „Międzynarodowe Centrum Badań Oka” jest realizowany w ramach działania MAB FENG 02.01. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, nr umowy FENG.02.01-IP.05-T005/23.