SONATA BIS 12 / NCN

Tytuł projektu: Kompleksowe, mulitmodalne profilowanie stanów chromatyny i ekspresji genów w pojedynczych komórkach.

Głównym celem tego projektu jest opracowanie protokołu eksperymentalnego do jednoczesnego pomiaru dziesiątek modyfikacji histonów i białek związanych z DNA, dostępności chromatyny oraz cząsteczek RNA poliadenylowanego (geny kodujące białka) i niepoliadenylowanego (regulatorowe RNA). To kompleksowe podejście pozwoli nam na badanie cech pojedynczych komórek w skali genomu z niespotykaną dotąd rozdzielczością. W celu analizy dużych danych wygenerowanych przez nowy protokół profilowania, opracujemy nowe narzędzie obliczeniowe, które pozwoli nam na obsługę multimodalnych danych w sposób wysoce równoległy. Zastosujemy protokół profilowania multimodalnego do badania dynamiki transkrypcyjnej pierwotnych komórek odpornościowych w odpowiedzi na stymulację endotoksyną bakteryjną.

Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 3 786 270 zł.