PRELUDIUM  21 / NCN

Tytuł projektu: Modelowanie tematów dla danych multimodalnych z pojedynczych komórek

Celem projektu jest opracowanie nowego algorytmu modelowania tematów zdolnego do kompresji danych z multimodalnego sekwencjonowania pojedynczych komórek do postaci o drastycznie mniejszym rozmiarze i łatwej do interpretacji. Według naszej najlepszej wiedzy nikt do tej pory nie próbował modelować multimodalnych tematów dla danych z sekwencjonowania jednokomórkowego. Wykorzystanie kompletnej informacji multimodalnej do tworzenia tematów odblokuje znacznie bardziej szczegółowe analizy, które są niemożliwe przy użyciu obecnych metod.  W projekcie zastosowane zostaną nowoczesne techniki z dziedziny teorii prawdopodobieństwa Bayesa do realizacji poszczególnych zadań badawczych. Zaproponowane zostaną również różne architektury modeli w oparciu o istniejące dobrze funkcjonujące modele i w dalszej kolejności zostaną one dostosowane do danych z pojedynczych komórek. Na tej podstawie kierownik badania będzie udoskonalał modele iteracyjnie. Powstałe modele zostaną zaprogramowane i udostępnione w publicznym repozytorium jako pakiet oprogramowania open-source. Projekt przyniesie cenny wgląd w modelowanie tematyczne i genomikę pojedynczych komórek poprzez wytworzenie nowatorskich narzędzi do analizy danych. Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 139 568 zł.