Grant Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego

Tytuł projektu: Badanie genomu i transkryptomu nowotworów

W projekcie planujemy zastosować najnowocześniejszą metodę multimodalnego profilowania pojedynczych komórek do badania nowotworów oka. Profilowanie multimodalne pozwala w pojedynczym eksperymencie uzyskać szczegółowe dane wielowarstwowe, które po przeanalizowaniu przy użyciu metod uczenia maszynowego i głębokiego zapewniają pełny obraz genotypu i fenotypu guza wraz z jego mikrośrodowiskiem.

Finansowanie: 100 000 PLN wyłącznie na infrastrukturę badawczą.